Ze względu na nowe Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) będziemy prosili Państwa o pilne potwierdzenie subskrypcji newslettera „Study in Poland”. Brak odpowiedzi na e-mail, który wyślemy do Państwa w przyszłym tygodniu, może spowodować, że nie otrzymacie Państwo kolejnej edycji newslettera.