15 lat „Study in Poland”

Kiedy w maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu – wspólnie z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” – programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce, kształciło się u nas 8829 studentów zagranicznych. Obecnie jest ich ponad 83 tysiące.

Ponad 70 proc. studentów zagranicznych przyjeżdża z 10. krajów

Program „Study in Poland” od początku koncentruje swoją aktywność wyłącznie na 10. krajach, leżących na wschód od Polski: Ukrainie, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Turcji i Indiach. Mamy satysfakcję: procent młodzieży z tych krajów wśród ogółu studentów w Polsce z roku na rok wzrasta! W warunkach pandemii podtrzymanie tego trendu jest szczególnie ważne!