Już  za tydzień - konferencja jakiej nie było!

Ponad 40 mówców najwyższej klasy, w tym szefowie i wysokiej rangi przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się internacjonalizacją polskiego szkolnictwa wyższego, najbardziej aktualne tematy związane z umiędzynarodowieniem dydaktyki i nauki,wydarzenia towarzyszące, włącznie z pilotażowym szkoleniem programu "Uczelnia w Mediach Społecznościowych", prowadzonego wspólnie przez Facebook i Fundację Edukacyjną "Perspektywy", gale Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia" oraz konkursu INTERSTUDENT - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2019", która 17-18 stycznia odbędzie się w SGGW w Warszawie. Rejestracja jeszcze przez trzy dni! Warto się pospieszyć, bo tradycyjnie na tej konferencji będą wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu.

BIAŁORUŚ: Targi "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku, 14-16 Lutego 2019

Co roku w lutym program „Study in Poland” zaprasza uczelnie członkowskie do udziału w targach edukacyjnych na Białorusi. W tym roku Międzynarodowe Targi Edukacyjne "Obrazowanie i Kariera" odbędą się w Mińsku - w dniach 14-16 lutego 2019. W 2018 roku na polskich uczelniach studiowało 6044 Białorusinów (rok wcześniej było ich 5119), co stanowi 8% ogólnej liczby studentów zagranicznych w Polsce. Stanowią oni drugą grupę narodowościową (po Ukraińcach) pod względem liczebności.