Kazachstan bliżej Polski: umowa Perspektywy-Bolashak

18 kwietnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" i kazachstańskim Centrum Programów Międzynarodowych "Bolashak". Podpis pod treścią dokumentu złożyli Waldemar Siwiński, prezes Fundacji oraz Zulfija Torebekova, wiceprezes "Bolashak".
Umowa została zawarta w obecności Piotra Müllera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Aryna Orsarieva, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu. Obecni byli szefowie organizacji rektorów obu krajów: prof. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP i prof. Yerlan Sydykov, przewodniczący Rady Rektorów Kazachstanu (RRK), a także rektorzy uczelni obu krajów.

Umowa pomiędzy KRASP a Radą Rektorów Kazachstanu

Intensyfikacja kontaktów naukowych i akademickich, uznawanie wykształcenia, a także ustalenie nowych kierunków współpracy – to główne tematy rozmów podczas wizyty rektorów kazachskich w Polsce. W spotkaniu w resorcie nauki, wziął udział wiceminister Piotr Müller i sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu, Aryn Orsariev oraz przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na czele z Przewodniczącym KRASP - Rektorem Janem Szmidtem.