Już 89 420 studentów zagranicznych kształci się w Polsce

W roku akademickim 2021/22 studiowało w Polsce 89 420 studentów zagranicznych ze 180 krajów, czyli o 4731 więcej niż rok wcześniej (wzrost o 5,6%). Szczegółową ich charakterystykę w podziale na kraje pochodzenia, uczelnie i kierunki studiów zawiera raport Studenci zagraniczni w Polsce 2022, który został opublikowany po raz 13. przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – w ramach prowadzonego wspólnie z KRASP programu „Study in Poland”. Raport oparty jest na danych GUS i oprócz osób kształcących się na studiach kończących się dyplomem uwzględnia również studentów uczestniczących w co najmniej rocznych programach mobilnościowych, z Erasmusem+ na czele. Korzysta również z danych OECD, UNESCO i Project Atlas. W najbliższych dniach raport zostanie wysłany do uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland".

O umiędzynarodowieniu w Białymstoku

Doroczna konferencja z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce - organizowana wspólnie w ramach programu „Study in Poland” przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, KRASP i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - odbędzie się 9-10 lutego 2023 w Białymstoku. Konferencja skoordynowana jest z posiedzeniem Prezydium KRASP oraz wydarzeniami towarzyszącymi – ogłoszeni zostaną m.in. laureaci konkursu "Interstudent 2023" na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także odbędzie się Gala Nagrody "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023".

Nagroda "Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2023"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia / Internationalization Stars 2023. Misją Nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych.