Zapraszamy na konferencję "Studenci zagraniczni w Polsce 2020": 27-28 stycznia w Łodzi

Już za półtora miesiąca Łódź stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, tu bowiem - w dniach 27-28 stycznia - odbędzie się, po raz trzynasty, doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce". Rozpoczęła się już na nią rejestracja. Konferencja w Łodzi organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Politechnikę Łódzką i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą

- Temat tej konferencji jest szalenie ważny także dlatego, że wpisuje się we wdrażaną teraz reformę szkolnictwa wyższego w Polsce – powiedziała Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas otwarcia dorocznej konferencji “Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”  realizowanej w ramach International Visibility Project.