Gdzie pojedziemy na targi edukacyjne w semestrze zimowym?

Połowa lata - to nie tylko sezon urlopowy, ale także czas solidnej pracy przy rekrutacji studentów zagranicznych oraz sporządzania planów na kolejny rok akademicki. Tradycyjnie już, zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas corocznej narady konsultacyjnej uczelni programu "Study in Poland" w Zabrzu przedstawiamy Państwa uwadze szczegółowy program wyjazdów na międzynarodowe targi edukacyjne w semestrze zimowym 2018/19.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym planem i odpowiedniego zaplanowania swoich aktywności (oraz wydatków z nimi związanych). Wszystkie propozycje wyjazdowe mają jedną cechę wspólną: jedziemy promować polskie uczelnie tam, skąd chcą przyjeżdżać do nas studenci. Stąd koncentracja na kluczowych z rekrutacyjnego punktu widzenia rynkach wschodnich - dalekich i bliskich.

Konstytucja dla Nauki z podpisem Prezydenta RP!

Konstytucja dla Nauki została podpisana przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Oznacza to, że wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 r. Reforma, której domagało się od lat środowisko akademickie, ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki, a także kształcenia kadr przyszłości. Jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią.

Maturzyści 2019 na Salonach Perspektyw

Już ponad 120 wystawców zadeklarowało udział w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018, w tym sto publicznych i niepublicznych uczelni! Przygotowaliśmy 400 spotkań i prezentacji, część z nich zostanie poprowadzona przez najlepsze szkoły wyższe w kraju. Warto pamiętać, że o polskich maturzystów zabiegać będą także uczelnie zagraniczne.