Nowe spojrzenie na INDIE, KAZACHSTAN i UZBEKISTAN

Statystyki potwierdzają, że internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego w Polsce jest na krzywej wznoszącej, studentów obcokrajowców mamy już ponad 72 tysiące. To dobra wiadomość dla osób i instytucji zaangażowanych w procesy umiędzynarodowienia. Oznacza to, że dla wszystkich pracy będzie jeszcze więcej. Podczas strategicznej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018”, która  odbyła się na Politechnice Śląskiej, premier Jarosław Gowin potwierdził, że 100 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce w roku 2020 jest celem realnym. Oznacza to przyrost o prawie 30 tysięcy! Krytyczne staje sie w powyższym kontekście pytanie: skąd ci studenci przyjadą?

Erasmus Student Network świętuje jubileusz programu

Już od 20 lat polscy studenci mogą korzystać z przywileju wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus, a przyjezdni Erasmusi są obdarzeni wsparciem ze strony Erasmus Student Network. W 1998 roku Polska dołączyła do programu Erasmus ówcześnie pod nazwą Sokrates, oferując polskim studentom możliwość rozwoju i nauki na zagranicznych uczelniach w całej Europie. Wówczas 46 szkół wyższych w Polsce dołączyło do programu, a do 2005 roku ich ilość wzrosła trzykrotnie.

Ambasada RP w Seulu zaprasza na "Study in Europe Fair Korea"

Ambasada RP w Seulu informuje, że w dniach 15-16 września 2018 r. w Seulu odbędzie się kolejna edycja targów edukacyjnych „Study in Europe Fair Korea”. Jest ona organizowana przez Delegaturę Unii Europejskiej przy współpracy z placówkami państw członkowskich. Tegoroczne targi edukacyjne zostaną połączone z „Korea Study Abroad & Immigration Fair 2018”.