Zapraszamy na doroczną konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”

Wszystkich, komu rozwój umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, która odbędzie się 26 i 27 kwietnia przyszłego roku. Konferencja organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wydarzenie organizowane jest tradycyjnie w połączeniu z posiedzeniem prezydium KRASP.