International Visibility Project: Rankingi w centrum uwagi

- Ten projekt pomoże polskim uczelniom w pełniejszym wykorzystaniu ich potencjału, a to przełoży się na poprawę ich pozycji w światowych rankingach – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas spotkania inaugurującego International Visibility Project (IntVP), które odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 20 uczelni zaproszonych do udziału w tym przedsięwzięciu, przewodniczący KRASP, rektor PW prof. Jan Szmidt,  członkowie Rady Projektu z jej szefem prof. Michałem Kleiberem, kierownik projektu Waldemar Siwiński oraz eksperci.

Zmarł rektor Politechniki Gdańskiej prof. Jacek Namieśnik

Szok, niedowierzanie i wielki żal – to czują z pewnością wszyscy, którzy zetknęli się z prof. Jackiem Namieśnikiem, rektorem Politechniki Gdańskiej, który zmarł nagle. Jego energia i siła wydawały się niewyczerpane. Był naukowcem z imponującym dorobkiem, najwyższym wśród polskich rektorów indeksem Hirscha, doskonałym rektorem, opiekunem młodych naukowców (wypromował 66 doktorów!), dla których stanowił niedościgły wzór. A także – uroczym, niezwykle sympatycznym człowiekiem, niestwarzającym dystansu wobec nikogo. Widywaliśmy Pana Rektora regularnie, bo często odbierał nagrody w rankingach i konkursach prowadzonych przez Perspektywy. Zawsze był dumny i szczęśliwy, że jego ukochana uczelnia osiągnęła kolejny sukces.

KAZACHSTAN: Ciepłe powitanie polskich uczelni w Ałmatach

W dniach 4-6 kwietnia 2019 w centrum wystawienniczym Atakent Expo w Ałmatach odbyły się targi edukacyjne „Education and Career 2019” – cykliczne wydarzenie, które od lat dwa razy do roku jest organizowane w byłej stolicy Kazachstanu, aby umożliwić młodzieży zapoznanie się z ofertą uczelni wyższych z kraju i z zagranicy. Targi są objęte patronatem Ministerstwa Oświaty Kazachstanu, co niezmiennie zapewnia im wiarygodność wśród odwiedzających oraz status prestiżowej imprezy edukacyjnej.

Ukraińska młodzież zainteresowana studiami w Polsce

Targi «Освіта за кордоном» w Kijowie stały się już swego rodzaju kamieniem milowym dla uczelni członkowskich programu „Study in Poland”, jesteśmy na Chreszczatiku każdej wiosny w kwietniu. Teraz za nami już 23 edycja tej imprezy targowej! 12 i 13 kwietnia w Ukraińskim Domu młodzież ukraińska wraz z rodzicami mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną polskich uczelni. Do wyboru mieli szkoły techniczne, uczelnie państwowe i prywatne szkoły wyższe.