INTERSTUDENT 2022: Znamy najlepszych studentów zagranicznych w Polsce!

Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii - studentka UW (pierwsza z lewej), Maksym Shcherbyuk z Ukrainy - student UŚ, Peliyagodage Chathura Dinerth Perera ze Sri Lanki - doktorant z  UPWr i Yiyu Chen z Chi -studentka UJ zostali laureatami 12. edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2022. Mimo pandemii organizatorzy otrzymali rekordową liczbę zgłoszeń, a wybór laureatów był trudny. Konkurs INTERSTUDENT organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), od dwunastu lat służy wyłonieniu najlepszych studentów zagranicznych kształcących się na polskich uczelniach. Kapituła wskazuje laureatów spośród obcokrajowców studiujących w języku polskim lub obcym na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich na uczelniach publicznych i niepublicznych.

Uwaga: Komunikat specjalny!

Konferencja odbędzie się 31 marca – 1 kwietnia!

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji o zmianie terminu konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” we Wrocławiu, uprzejmie informujemy, że nowy jej termin, uzgodniony podczas obradującego we wtorek online Prezydium KRASP, to 31 marca – 1 kwietnia. Spowodowane to zostało troską o uniknięcie ewentualnych negatywnych skutków zdrowotnych związanych z przewidywanym przebiegiem V fali pandemii.

Konferencja połączona będzie z posiedzeniem on-site Prezydium KRASP. Gala Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2022” i konkursu INTESTUDENT 2022 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce odbędzie się 31 marca. Opłaty konferencyjne zostały przeniesione na termin marcowy; możliwa jest zmiana osób zgłoszonych na konferencję oraz zarejestrowanie nowych. Organizatorzy – KRASP, UP Wrocław i Perspektywy – proszą wszystkich o zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji.

Program konferencji zostanie zachowany w swoim zasadniczym kształcie. Część wątków programowych, ze względu na ich aktualność, zostanie zrealizowana wcześniej w formule online.

W szczególności już teraz zapraszamy na webinarium poświęcone usieciowieniu uczelni, uniwersytetom europejskim i strategii europeizacji szkolnictwa wyższego i nauki na naszym kontynencie, które odbędzie się 22 lutego w godz. 13:00-15:00. Szczegóły wkrótce na stronie konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2022

Organizatorzy

Wschodząca Gwiazda / Rising Star 2022 - Monika Wysocka

Monika Wysocka, absolwentka bezpieczeństwa narodowego, specjalność międzynarodowe prawo humanitarne i migracji w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (2015), obecnie w trakcie doktoratu na tejże uczelni. Ukończyła też studia podyplomowe Global Affairs and Diplomacy (Akademia Sztuki Wojennej i University of Buckingham) oraz wiele kursów językowych i specjalistycznych w kraju i za granicą (m. in. w St. Andrews University). Na AMW pełni funkcje pełnomocnika rektora-komendanta ds. wymian międzynarodowych, instytucjonalnego koordynatora Erasmus+ i Military Erasmus+.

Gwiazda Marketingu / MARKETING STAR 2022 - Liliana Lato

Liliana Lato, absolwentka anglistyki ze specjalnością nauczanie języka angielskiego jako obcego na Uniwersytecie Gdańskim. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje od 2010 r., od 2011 jako dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą. Jako dyrektor chętnie dostrzega i rozwija koncepcje członków zespołu, wspierając oryginalny tok myślenia, pożyteczny dla strategii uczelni.