Umiędzynarodowienie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Umiędzynarodowienie na stałe weszło do słownika akademickiego w Polsce kilkanaście lat temu. Jest to pojęcie niezwykle wielowymiarowe. Dla uczelni umiędzynarodowienie stało się elementem integralnym, łączącym i przenikającym różne obszary działalności instytucjonalnej i poziomy strategii rozwoju. Ranking Szkół Wyższych od lat bierze pod uwagę stopień umiędzynarodowienia uczelni jako jeden z siedmiu głównych kryteriów rankingu. W tegorocznym zestawieniu liderów umiędzynarodowienia Rankingu Szkół Wyższych na najwyższym stopniu podium ponownie znalazła się Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Prestiż w zasięgu ręki - polskie uczelnie w wymiarze międzynarodowym

O tym, jak zdobyć „szklaną górę” rankingów międzynarodowych, ale także o europejskim i globalnym wymiarze funkcjonowania polskich uczelni dyskutowano podczas V Konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, która odbyła się 15 i 16 lipca w warszawskim hotelu „Crowne Plaza”. Podkreślono, że poprawa pozycji w rankingach nie jest celem samym w sobie, lecz elementem budowania międzynarodowej postrzegalności (visibility) polskich uczelni, co przełoży się na wzrost jakości  badań i kształcenia.

Zmiany w Erasmus+

Nowa siedmiolatka programu Erasmus+ przynosi modyfikacje w poszczególnych sektorach, związane głównie z realizowaniem wskazanych przez Unię Europejską priorytetów i uproszczeniem procedur.