Nowy rok akademicki pod znakiem umiędzynarodowienia

Na ponad 370 polskich uczelniach, publicznych i niepublicznych, rozpoczął się rok akademicki 2019/2020. Według resortu nauki na pierwszym roku studiów stacjonarnych zajęcia zaczęło ok. 300 tys. studentów. Miniony rok akademicki był czasem przygotowań do przyjęcia przez uczelnie kluczowych rozwiązań Konstytucji dla Nauki. Główną osią zmian w polskim szkolnictwie wyższym będzie internacjonalizacja nauki i kształcenia. Już wkrótce poznamy też laureatów konkursu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza".

Zapraszamy do udziału w programie "Study in Poland" w roku akad. 2019/20

Zapraszamy serdecznie do udziału w kolejnej edycji „Study in Poland”, programu międzynarodowej promocji oferty polskich uczelni, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Przedsięwzięcia w ramach programu "Study in Poland" charakteryzuje stabilność, długa perspektywa planowania i działania oraz pogłębiona obecność na rynkach priorytetowych.

ROSJA: Moskwa - targi ”Education and Career” - 9-10 listopada 2019

Już za miesiąc program „Study in Poland” będzie zachęcał młodzież moskiewską do studiowania w Polsce! Serdecznie zapraszamy uczelnie "Study in Poland" do udziału w największych rosyjskich targach rekrutacyjnych "Education & Career", które odbędą się w Moskwie w dniach 9-10 listopada 2019. Co roku targi odwiedza ok. 25 tysięcy uczestników, a udział w nich bierze blisko 300 uczelni z Rosji i świata.