Nie żyje prof. Marek Tukiendorf – żegnaj Przyjacielu!

Z wielkim żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci prof. dra hab. inż. Marka Tukiendorfa, rektora Politechniki Opolskiej, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, osoby niezwykle zasłużonej dla umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Mieliśmy zaszczyt współpracować z prof. Tukiendorfem w ramach programu „Study in Poland”, akcji „Dziewczyny na politechniki!”, konkursu "Interstudent" i wielu innych przedsięwzięć organizowanych wspólnie w Polsce i za granicą. We wszystkie działania angażował się z właściwym mu wielkim dynamizmem i wiarą w sukces. Zawsze dotrzymywał słowa, zawsze był też otwarty na współpracę i nowe pomysły. Ufał ludziom, niektórym nawet za bardzo…

II Seminarium projektowe - Rankingi światowe w centrum uwagi

Szczegółowa analiza metodologii rankingów szkół wyższych była najważniejszym tematem II Seminarium Projektowego International Visibility Project, które odbyło się 10 lipca w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich uczelni biorących udział w projekcie. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik projektu IntVP, zdał uczestnikom relację z działań podjętych w okresie od pierwszego seminarium projektowego w kwietniu br. W tym czasie odbyła się doroczna konferencja IREG, której przewodnim tematem była próba odpowiedzi na pytanie: Rankings: A Challenge to Higher Education?

Trudności studentów zagranicznych w Holandii

Według badania, przeprowadzonego wśród 1002 międzynarodowych studentów przez National Student Union (ISO), Dutch Student Union (LSVb) i Erasmus Student Network w Holandii, trzy czwarte obcokrajowców (75,2%) chciałoby lepszej interakcji z holenderskimi studentami. Według nich brak możliwości nauki języka niderlandzkiego to jeden z powodów takiej sytuacji.