Co roku w lutym program „Study in Poland” zaprasza uczelnie członkowskie do udziału w targach edukacyjnych na Białorusi. W tym roku Międzynarodowe Targi Edukacyjne "Obrazowanie i Kariera" odbędą się w Mińsku - w dniach 14-16 lutego 2019. W 2018 roku na polskich uczelniach studiowało 6044 Białorusinów (rok wcześniej było ich 5119), co stanowi 8% ogólnej liczby studentów zagranicznych w Polsce. Stanowią oni drugą grupę narodowościową (po Ukraińcach) pod względem liczebności.

Mimo niepewności i formalnych problemów, związanych z udziałem zagranicznych uczestników w ubiegłym roku, chcemy wrócić do Mińska w wielkim stylu. Organizatorzy zrezygnowali z Pałacu Prezydenckiego na rzecz powrotu do dobrze znanej lokalizacji - Pałacu Sztuki przy ul. Kozlova 3.

Przypominamy, że od lata korzystnie zmieniły się przepisy, pozwalające na bezwizowy wjazd na Białoruś dla obywateli Polski.

Żeby z nich skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

"Ruch bezwizowy w Porcie Lotniczym w Mińsku

Od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.

...

Do okresu 30-dniowego wlicza się dzień przylotu, jak i dzień odlotu z Mińska. Liczba wjazdów nie jest ograniczona, jednak pobyt obywateli polskich na terytorium Białorusi nie może przekraczać 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Liczby dni pobytu w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wizy sumują się.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną - ok. 22 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro."

źródło: https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Bialorusi,BLR.html

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania chęci udziału w targach "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku.

UWAGA: ze względu na ponowne trudności formalne organizatorów, potwierdzimy ostateczny udział programu „Study in Poland” w targach w Mińsku w najkrótszym możliwym terminie. W chwili obecnej prosimy o nie wykupowanie rezerwacji bezzwrotnych.

Więcej informacji: www.expoforum.by