Władze uczelni akademickich

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2020/21 prowadzić będziemy piętnastą już edycję programu „Study in Poland”, realizowanego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jesteśmy przekonani, że działania te dają wymierne efekty w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz tworzą solidne podstawy do rozwoju umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych i zwiększenia liczby obcokrajowców studiujących w Polsce.

Spójna i konsekwentna promocja polskich uczelni za granicą staje się szczególnie ważna w czasach niepewności epidemiologicznej. Liczba studentów obcokrajowców w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich piętnastu lat kilkukrotnie – w roku 2019/20 było ich ponad 80 tysięcy! Utrzymanie tego poziomu w sytuacji pandemii COVID-19 będzie wymagało trafnego określenia głównych kierunków naszych rekrutacyjnych zainteresowań, postawienia wykonalnych zadań i podwojenia wysiłków. A także pogłębienia umiejętności wspólnego działania.

Serdecznie zapraszamy uczelnie członkowskie KRASP do kontynuacji udziału w programie "Study in Poland" w roku akademickim 2020/21. Jak co roku, przygotowaliśmy szeroki zestaw działań promocyjno-informacyjnych za granicą, a także wspierających kompetencje uczelni w zakresie umiędzynarodowienie.

Władzom uczelni i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego życzymy sukcesów w Nowym Roku Akademickim!

Waldemar Siwiński
z Zespołem Study in Poland
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

Warszawa, 1 września 2020 r.