Działania Study in Poland w roku akademickim 2021/22 skoncentrowane będą – ze względu na wciąż niepewną sytuację epidemiczną w Polsce i za granicą – na promocji polskich uczelni w przestrzeni wirtualnej: internecie, wyszukiwarkach, mediach społecznościowych, ale wracamy także do aktywności stacjonarnych. Czas pandemii pokazał, że nawet najbardziej zaawansowane narzędzia wirtualne nie zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem na żywo. Wsparciem dla tych działań będą publikacje w formie e-book oraz tradycyjnej, porządkujące informacje o polskich uczelniach i ułatwiające promocję ich oferty edukacyjnej na targach i innych wydarzeniach międzynarodowych stacjonarnych i online.

Udział w międzynarodowych targach edukacyjnych traktowany był zawsze jako „stały fragment gry”, który w wielu regionach świata stanowi istotne uzupełnienie promocji internetowej i mobilnej. W ubiegłym roku akademickim, z przyczyn oczywistych przenieśliśmy promocję targową do świata online – w bezpieczny sposób docierając do zagranicznych kandydatów na studia.

W roku akademickim 2021/22 skupimy się tradycyjnie na kierunku wschodnim (Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Uzbekistan, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Turcja), który daje największe szanse na wzrost liczby aplikacji od utalentowanych osób zainteresowanych studiami w Polsce.

Skuteczność podejmowanych przedsięwzięć zostanie zapewniona poprzez działania wspierające. Będą to między innymi: konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2022, platforma informacyjna dla uczelni uczestniczących w programie www.info.studyinpoland.pl, newsletter „Study in Poland”, Nagroda Internationalization Stars dla osób, które w wybitny sposób rozwijają umiędzynarodowienie polskich uczelni, konkurs Interstudent 2022 promujący dobre praktyki w zakresie wspierania studentów zagranicznych, a także Akademia Internacjonalizacji z szeroką ofertą szkoleń nt. praktycznych aspektów umiędzynarodowienia.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, działając w ramach Porozumienia o strategicznym partnerstwie z KRASP, oferuje uczelniom zainteresowanym uczestnictwem w programie Study in Poland w roku 2021/22 niniejszy „Pakiet usług promocyjno-marketingowych”.

 

Promocja w Internecie, mediach społecznościowych

Rozbudowanie o nowe funkcjonalności i bieżąca aktualizacja internetowego serwisu www.studyinpoland.pl w języku angielskim, zawierającego informacje o uczelniach uczestniczących w programie Study in Poland i programach studiów w językach obcych. Personalizacja i udostępnienie paneli aktualizacji treści uczelniom. Szeroka promocja serwisu kanałami informacyjnymi i oficjalnymi, a także odpłatne pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz ulokowanie adresu na międzynarodowych stronach edukacyjnych. Bieżąca aktualizacja serwisów Study in Poland z informacjami w językach rosyjskim i ukraińskim.

Rozwój dotychczasowych profili Study in Poland w mediach społecznościowych, a także uruchomienie i rozbudowa nowych kanałów – istotnych w krajach priorytetowych z punktu widzenia promocji oferty polskiego szkolnictwa wyższego. Dołożone będą starania, aby profil Study in Poland na Facebooku dalej był dla młodych ludzi na całym świecie atrakcyjnym źródłem wiedzy o studiach w Polsce i interaktywną platformą komunikacyjną poprzez poszerzenie zasięgu, płatne kampanie promocyjne, spójną strategię promocji treści profili uczelni członkowskich. Rozbudowany będzie profil Study in Poland RU – w języku rosyjskim oraz profile i kanały komunikacji na innych, regionalnych platformach społecznościowych – vkontakte oraz telegram.

Publikacje informacyjno-promocyjne: w formie e-book i tradycyjnie

Przygotowanie czternastej edycji informatora Study in Poland – University Guide 2022/23 w języku angielskim, zawierającym obszerne prezentacje uczelni i ich ofertę adresowaną do studentów zagranicznych. Informator zostanie wydany w formie e-book do bezpłatnego pobrania ze strony www.studyinpoland.pl, wersja tradycyjna będzie szeroko dystrybuowana podczas targów edukacyjnych oraz innymi kanałami promocjij. Wydrukowany informator zostanie przekazany do polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i naukowych na świecie.

Przygotowanie dziewiątej edycji informatora Study in Poland – Информация о польских ВУЗах 2022/23 w języku rosyjskim, który będzie zawierał obszerne prezentacje uczelni i ich ofertę adresowaną do studentów z krajów byłej WNP (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Azerbejdżan, Uzbekistan, Tadżykistan, Gruzja, Armenia) zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce. Podstawową formą dystrybucji informatora będzie e-book do pobrania ze strony www.studyinpoland.pl oraz wersja tradycyjna podczas targów edukacyjnych, zostanie ona także przekazana do polskich placówek dyplomatycznych, konsularnych i naukowych na świecie.

 

Promocja na międzynarodowych targach edukacyjnych

Promowanie uczelni uczestniczących w programie na wspólnym stoisku Study in Poland podczas międzynarodowych targów edukacyjnych za granicą. Zgodnie z ustaleniami Komitetu Koordynacyjnego Study in Poland, w roku 2021 i 2022 będą to następujące targi edukacyjne:

2021

  • Azerbejdżan - Baku, 6-8 października
  • Ukraina - Kijów, 15-16 października
  • Rosja - Moskwa, 6-7 listopada
  • Kazachstan - Nur Sułtan, 24-26 listopada

2022

  • Białoruś - Mińsk, luty
  • Turcja - Stambuł, marzec
  • Kazachstan - Almaty, kwiecień
  • Ukraina - Kijów, kwiecień
  • Uzbekistan - Taszkent, kwiecień
  • Armenia - Erywań, kwiecień

Na stoiskach narodowych organizowanych za granicą w ramach programu Study in Poland naczelną zasadą wystawienniczą jest zapewnienie pełnej tożsamości wszystkim uczestniczącym w targach polskim szkołom wyższym. Każda z nich eksponowana jest poprzez dużą i czytelną „wizytówkę uczelni”, w tym nazwę uczelni, jej logo w kolorze i adres strony internetowej. Wielkość stoiska jest w każdym przypadku dopasowywana do liczby prezentujących się uczelni: im więcej – tym większa powierzchnia. Zapewnia to każdej uczelni pełny komfort wystawienniczy i skuteczność prezentowania swojej oferty na targach – przez cały okres ich trwania. Dodatkowo organizowane są spotkania z lokalnymi agencjami rekrutacyjnymi zainteresowanymi rynkiem polskim oraz uczelniami zainteresowanymi nawiązaniem i rozwojem współpracy z Polską.

Uwaga: w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w targach stacjonarnych – ze względu na pogorszenie się sytuacji epidemicznej, wiosną 2022 zaproponujemy uczelniom SiP udział w wydarzeniach online na platformie wirtualnej Perspektyw, skierowanych na zapowiedziane rynki.

PVPPerspektywy Virtual Platform – to profesjonalna platforma internetowa – w pełni dostosowana do potrzeb wirtualnych imprez edukacyjnych. Każda uczelnia Study in Poland będzie miała własne stoisko wirtualne, które będzie mogła urządzić wg własnej koncepcji. Każde stoisko będzie miało własny czat to komunikowania się z kandydatami. Zaletą wirtualnej formy wydarzenia jest także to, że daje niepowtarzalną szansę dotarcia z informacją do młodzieży w różnych zakątkach kraju, nie ograniczająca się do stolicy i dużych miast.

Konferencje i webinaria

Zorganizowana zostanie, po raz piętnasty, konferencja na temat strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego Studenci zagraniczni w Polsce 2022. Organizatorzy: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Miejsce: Wrocław, kampus Uniwersytetu Przyrodniczego. Termin: 27-28 stycznia 2022.

 

Zorganizowana zostanie, po raz szósty, konferencja „Polskie uczelnie w światowej perspektywie 2022”. Organizator: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Miejsce: Warszawa. Termin: czerwiec 2022.

 

Kontynuowana będzie seria webinariów „Umiędzynarodowienie polskich uczelni w warunkach nowej normalności – kluczowe aspekty”. Terminy webinariów: www.perspektywy.pl/webinaria

 

Konkursy i nagrody

Ogłoszona i przeprowadzona zostanie piąta edycja środowiskowej Nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia – Internationalization Stars – wyróżniającej osoby, które w wybitny sposób rozwijają umiędzynarodowienie polskich uczelni. Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach: „Gwiazda Zarządzania – Management Star”; „Gwiazda Kształcenia – Teaching Star”; „Gwiazda Marketingu – Marketing Star”; „Gwiazda Badań – Research Star”; „Gwiazda Publicznej Dyplomacji Akademickiej – Public Diplomacy Star”. Przyznane zostaną także dwie nagrody specjalne: „Wschodząca Gwiazda – Rising Star” i „Wybitna Gwiazda – Distinguished Star”. Gala Nagrody: 27 stycznia 2022.

 

Przeprowadzona zostanie dwunasta edycja Konkursu INTERSTUDENT 2022 – na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce – w kategorii studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego KRASP oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerzy konkursu: Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Finał: 27 stycznia 2022.

Akademia Internacjonalizacji

Akademia Internacjonalizacji Study in Poland, z szeroką ofertą szkoleń w zakresie praktycznych aspektów umiędzynarodowienia, wystartowała w 2017 roku. Na rok akademicki 2021/22 Akademia przygotowała kolejny cykl szkoleń, prowadzonych przez najwyższej klasy trenerów, ekspertów oraz praktyków z Polski i zagranicy, podczas których poruszone zostaną aktualne tematy związane z umiędzynarodowieniem, w tym nowe idee działań w tym obszarze i nowe rozwiązania prawne wprowadzane w polskich uczelniach. W zależności od sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą odbywały się online bądź stacjonarnie.

Plan szkoleń w roku akademickim 2021/22: www.studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji

 

Wsparcie umiędzynarodowienia

Prowadzenie platformy komunikacyjnej www.info.studyinpoland.pl (w języku polskim) dla uczelni uczestniczących w programie, prezentującej aktualne informacje oraz komentarze uznanych ekspertów na temat umiędzynarodowienia w Polsce i na świecie.

Opracowanie dwunastej edycji raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, który jest uznanym źródłem informacji o kluczowych aspektach umiędzynarodowienia polskich uczelni. Termin publikacji: grudzień 2021.

Wydawanie i rozsyłanie elektronicznie co miesiąc Newslettera Study in Poland dotyczącego umiędzynarodowienia studiów w Polsce i na świecie oraz zawierającego aktualizowane na bieżąco kalendarium działań w ramach programu Study in Poland.

Poland – IT HUB for you

Dla utrzymania dynamiki umiędzynarodowienia polskich uczelni potrzebne są nowe, poza medycyną, „eksportowe” specjalności edukacyjne. Jest to celem inicjatywy Polska – międzynarodowy hub badań i edukacji w obszarze IT (Poland – IT Hub for You), realizowanej w latach 2019-2022 przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – w ramach programu DIALOG. Chodzi o zainteresowanie utalentowanych studentów, doktorantów i młodych badaczy z krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Centralnej podjęciem studiów oraz budowaniem kariery naukowe i zawodowej w Polsce. Nacisk położony został na talenty kobiece, gdyż jest to zasób strategiczny o szczególnym potencjale, wnoszący istotną wartość dodaną do innowacyjnych zespołów badawczych.

 

Polskie studia IT będą promowane wśród uczniów, studentów i młodych naukowców z 9. krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. W pilotażowej ubiegłorocznej edycji ponad 300 osób z tych krajów otrzymało stypendia konferencyjne umożliwiające udział w największej imprezie edukacyjno-technologicznej w Europie – „Perspektywy Women in Tech Summit”, która odbyła się w Warszawie.

W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, projekt „Poland – IT Hub for You” realizowany był w całości w formie online, w postaci trzech webinariów w październiku ukierunkowanych na kraje zza naszej wschodniej granicy oraz wirtualnego Salonu „Poland – IT Hub”, który towarzyszył trzeciej konferencji „Perspektywy Women in Tech Summit 2020”, 8-9 grudnia 2020. Konferencję otworzyła Mariya Gabriel, komisarz UE do spraw Innowacji, Badań i Edukacji.

W roku akademickim 2021/22 kontynuowana będzie promocja studiów IT w Polsce w krajach docelowych projektu – z udziałem zainteresowanych uczelni. Finałem tych działań będzie Salon „Poland – IT Hub for You”, który zostanie zorganizowany na „Perspektywy Women in Tech Summit” w czerwcu 2022 w Warszawie.