Władze uczelni akademickich

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2019/20 prowadzić będziemy czternastą już edycję programu "Study in Poland", realizowanego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jesteśmy przekonani, że prowadzone przez nas działania dają wymierne efekty w postaci lepszego postrzegania polskiego szkolnictwa wyższego na świecie oraz tworzą solidne podstawy do rozwoju umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych i zwiększenia liczby obcokrajowców studiujących w Polsce.

Serdecznie zapraszamy uczelnie członkowskie KRASP do kontynuacji udziału w programie "Study in Poland" w roku akademickim 2019/20.

Zgodnie z ustaleniami narady konsultacyjnej "Study in Poland", która odbyła się 28 czerwca br. w Łodzi, działania programu w roku akademickim 2019/20 skoncentrowane będą na promocji polskich uczelni w Internecie i mediach społecznościowych, a aktywność wyjazdowa obejmie priorytetowy kierunek wschodni (m.in. Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Turcja) oraz nowe rynki, na których działania promocyjne zostały zapoczątkowane w minionej edycji programu. Jak co roku, przygotowaliśmy również szeroki zestaw działań wspierających.

W odpowiednich zakładkach znajdą Państwo uzgodniony z Komisją ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP „Plan działań Study in Poland w roku akademickim 2019/20”.

Ze względów organizacyjnych, będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w programie najpóźniej do 15 października br.

Władzom uczelni i wszystkim osobom zaangażowanym w procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego życzymy sukcesów w Nowym Roku Akademickim!

Z wyrazami szacunku

Waldemar Siwiński i Zespół Study in Poland

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”

 

Warszawa, 1 września 2019 r.