- Od początku 2019 roku obserwujemy wyraźne zwiększenie dynamiki wzrostu polskiego uczestnictwa w Horyzont 2020. I to nie tylko zasługa trzech projektów w konkursie Teaming 2 (w sumie ok. 30 mln euro dla Polski). Rośnie zainteresowanie polskich firm i polskie wnioski uzyskują coraz lepsze oceny - mówi dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) do Programu Ramowego UE Horyzont 2020, dr inż. Zygmunt Krasiński.

Polska pozyskała z programu Horyzont 2020 ponad 653 mln euro dofinansowania. To 1,21% całego budżetu przypadającego krajom członkowskim UE. W sumie z budżetu programu na badania i innowacje wydano już prawie 60 mld euro.

Dynamika wzrostu polskiego uczestnictwa napawa umiarkowanym optymizmem. 828 (+19 od ostatniej publikacji danych 1 lipca br.) polskich beneficjentów uzyskało dofinansowanie 653,31 mln euro (+15,86) w 1732 (+49) projektach, w tym 294 (+5) koordynacji. Uzyskane dofinansowanie stanowi 1,21% (+0,01%) budżetu Horyzont 2020 przypadającego krajom członkowskim UE.

- Cały czas wyzwaniem jest jednak niskie zainteresowanie naszych naukowców aplikowaniem do konkursów M. Skłodowskiej-Curie i za niski udział polskich uczelni w Horyzont 2020. Pomimo wyraźnego wzrostu zaangażowania uczelni, w strukturze polskiego uczestnictwa obserwujemy cały czas udział uczelni na poziomie 27% (w całym Horyzont 2020 udział uczelni przekracza 39%!). Sam Oxford University to 460 mln euro dofinansowania, podczas, gdy wszystkie polskie uczelnie zdobyły poniżej 200 mln euro. Lista polskich Top 20 uczelni w Horyzont 2020 zamyka się wynikiem ok. 2 mln euro – mówi dr Zygmunt Krasiński. - Dlatego skuteczne wdrażanie na uczelniach rekomendacji wypracowanych w czasie kampanii Strategii na Horyzont 2020 jest konieczne, komplementarnie do realizacji projektów sieci European Universities i realizacji krajowych inicjatyw doskonałości Uczelnie Badawcze/Regionalnej Inicjatywy doskonałości.

Jeśli uwzględnimy dofinansowanie uzyskane w projektach Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) oraz Knowledge & Innovation Communities Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (KIC-EIT), to udział Polski w budżecie przypadającym krajom członkowskim UE wzrasta do 1,23%.  Pamiętać jednak należy, że polski wkład do budżetu UE, a tym samym do budżetu H2020 stanowi aż 3,19%.

Lista TOP 10 polskich beneficjentów pozostaje bez większych zmian:

  • MŚP (SME) – +0,23%,
  • Inne organizacje (OTH) – +0,39%,
  • Uczelnie (HES) – +0,02%,
  • Instytuty badawcze (REC) – -0,10%,
  • Administracja (PUB) – -0,08%,
  • Przemysł (PRC) – -0,02%.

Interaktywny raport ze statystykami H2020 dostępny jest na stronie: https://app.powerbi.com

Źródło: https://www.kpk.gov.pl