Uniwersytet Mikołaja Kopernika zyskał pełne członkostwo w międzynarodowym konsorcjum uniwersytetów YUFE. Toruńska uczelnia dołączyła do trzech innych polskich uczelni badawczych UW, UJ i UAM, które już wcześniej współtworzyły uniwersytety europejskie.

YUFE to międzynarodowe konsorcjum „Młode Uniwersytety dla Europy Przyszłości” (ang. Young Universities for the Future of Europe – YUFE), wybranych przez Komisję Europejską do opracowania i wdrożenia pierwszych modeli Uniwersytetu Europejskiego.

Zgodnie z koncepcją twórców, Uniwersytet Europejski YUFE umożliwi przyszłym studentom komponowanie programów studiów, bazując na ofercie dydaktycznej wszystkich uniwersytetów YUFE. Aby zapewnić dostęp do systemów informatycznych oraz infrastruktury na tych uniwersytetach, konsorcjum wprowadzi tzw. kartę studencką YUFE, uznawaną na uniwersytetach wchodzących w skład konsorcjum. Oficjalnym językiem wykładowym będzie angielski (ale studenci odbywający część studiów w innym kraju będą wspierani w nauce języka lokalnego). Absolwenci otrzymają dyplom, uznawany w całej Europie.

Zyskując członkostwo w konsorcjum, UMK dołączył do grona uczelni z Belgii, Cypru, Anglii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i trzech innych polskich uczelni badawczych - UW, UJ, UAM. Konsorcjum YUFE jest dużym strategicznym partnerstwem, które skupia 10 młodych uniwersytetów z 10 krajów europejskich, które współpracowały z 4 partnerami stowarzyszonymi o podstawowych kompetencjach w dziedzinie zatrudnienia i integracji.

Rektor UMK prof. Andrzej Tretyn powiedział, że to wielkie wyróżnienie. - Już w pierwszym konkursie w ubiegłym roku znaleźliśmy się w YUFE, jako uczelnia stowarzyszona. Od samego początku władze naszej uczelni, a zwłaszcza prorektor Wojciech Wysota, zaangażowali się w prace YUFE i wykazali, że powinniśmy być równoprawnym partnerem w tej sieci - mówił prof. Tretyn.

Dodał, że do dotychczas stowarzyszonych w tej sieci 8 uniwersytetów dołączyły teraz dwa. Status pełnego członkostwa UMK i Uniwersytetu w Rijece przyznała na wniosek konsorcjum YUFE Komisja Europejska.

- Staliśmy się dzięki temu europejskim uniwersytetem badawczym - podkreślił rektor UMK.

Prezydent Torunia Michał Zaleski podkreślił, że to bardzo ważny pomysł UE na promowanie ekosystemu uniwersyteckiego i lokalnej społeczności.

- Mieszkańcy Torunia tworzą tę lokalną społeczność. Sygnały od nas zawsze były takie, że chcemy przyjmować u siebie studentki i studentów z innych uniwersytetów zrzeszonych w tym konsorcjum - stwierdził Zaleski.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce