Kanada wprowadza istotną zmianę w wymogu uzyskania zezwolenia na pracę po ukończeniu studiów dla studentów zagranicznych, którzy tej jesieni będą uczęszczać na zajęcia online. Studenci zagraniczni będą mogli zapisać się na nie podczas pobytu za granicą, a po przeprowadzce do Kanady uzyskać pozwolenie na ukończenie studiów.

Zezwolenie na pracę umożliwia zagranicznym studentom zdobycie kanadyjskiego doświadczenia zawodowego po ukończeniu programu edukacyjnego w wyznaczonej kanadyjskiej instytucji edukacyjnej online (DLI). Zezwolenie na pracę może obowiązywać przez okres do trzech lat, w zależności od długości międzynarodowego programu studenckiego w DLI.

Nowi zagraniczni studenci mogą rozpocząć studia online w kanadyjskim DLI jesienią 2020 roku i ukończyć do 50 proc. programu za granicą. Pozwolenie na pracę w Kanadzie uzyskają po ukończeniu studiów na trzy lata, o ile przybyli do tego kraju do końca 2020 roku i ukończyli program edukacyjny w DLI trwający co najmniej dwa lata.

Doświadczenie zawodowe zapewnia im znaczną przewagę przy składaniu wniosku o imigrację, co planuje zrobić 60 procent studentów zagranicznych, jak wynika z corocznej ankiety kanadyjskiego Biura Edukacji Międzynarodowej dotyczącej studentów zagranicznych.

Wprowadzone zmiany zachęcą więcej studentów z zagranicy do kontynuowania studiów w Kanadzie tej jesieni. Dodatkowo nie będą oni musieli ponosić dodatkowych kosztów utrzymania na początku edukacji w Kanadzie, co oznacza również mniejsze wydatki związane z nauką.

Źródło: http://bimarsconsultancy.com