Stało się! A konkretniej: stało się 6 marca o godz. 15, w Sali Kisielewskiego PKiN. W czasie gali konkursu Genius Universitatis 2020 poznaliśmy mistrzów uczelnianej promocji i na dużym ekranie zobaczyliśmy ich dzieła. Było kreatywnie (co się rozumie samo przez się), zabawnie (o zabawie jest wszak mowa w motcie konkursu), a przede wszystkim sympatycznie.

Inspirujcie się, ale nie naśladujcie – radził pracownikom działów promocji polskich uczelni dr hab. Artur Krajewski, przewodniczący kapituły konkursu Genius Universitatis 2020. – Tylko oryginalność jest warunkiem powstania dzieła sztuki. Niech wasze prace zawsze będą takimi właśnie dziełami sztuki.

Na rolę innowacyjności zwracał też uwagę Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, która jest inicjatorem i od 2012 r. głównym organizatorem konkursu na najbardziej kreatywną kampanię rekrutacyjną polskich uczelni. Ta innowacyjność jest jednym z kryteriów branych pod uwagę w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”, ale też wpływa na wizerunek uczelni, na który coraz częściej zwracają uwagę także kandydaci na studia – mówił Siwiński.

Galę tegorocznego konkursu poprowadzili studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie: Tomasz Ocica i Karolina Piwosz, a swoim artystycznym występem uświetnił duet akordeonistów z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Gości specjalnym wydarzenia byli dr Robert Manowski, założyciel i prezydent Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie oraz Marcin Olkowicz ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.

W tegorocznej edycji konkursu Genius Universitatis startowało 45 uczelni i wydziałów szkół wyższych (w sumie zgłoszono 109 prac w 7 kategoriach). Kapituła zdecydowała, że w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostaną:

  1. Reklama prasowa: Uniwersytet Gdański (I), Politechnika Warszawska (II) i Uniwersytet SWPS (III).
  2. Event: Uniwersytet SWPS (I), Politechnika Łódzka (II) i Uniwersytet Łódzki (III).
  3. Video online: Politechnika Śląska (I), Uniwersytet Wrocławski (II), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (III).
  4. Gadżet: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (I), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (II), Uniwersytet Łódzki (III).
  5. Kampania w mediach społecznościowych: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (I), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (II), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu (III).
  6. Serwis rekrutacyjny: Uniwersytet Wrocławski (I), Uniwersytet Jagielloński (II), Akademia Finansów i Biznesu Vistula (III).
  7. Content marketing: Politechnika Warszawska (I), Uniwersytet SWPS (II), Politechnika Białostocka (III).

Specjalne (pozaregulaminowe) nagrody wręczył też Marcin Olkiewicz ze Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR – to możliwość zgłoszenia prac dwóch uczelni (Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu SWPS) do Konkursu Twórców Reklamy 2020. Wszystkim geniuszom uczelnianej promocji 2020 gratulujemy, a ich następców już dziś zapraszamy do udziału w X edycji konkursu Genius Universitatis!!!

Więcej na stronie www.genius.perspektywy.pl