Podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020” wręczono Nagrody Środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”. Profesor Jan Szmidt, otwierając tę część programu, zauważył: – Umiędzynarodowienie polskich uczelni to obecnie fundamentalna kwestia. Dziś nie ma bowiem nauki polskiej, niemieckiej, europejskiej… Jest tylko jedna nauka, nauka globalna. Musimy się jednoczyć – apelował. Przewodniczący KRASP stwierdził też, że wielkie rzeczy nie dzieją się dlatego, że stoją za nimi jedynie ciężka praca, ogromna niepospolite wiedza czy kompetencje osób w nie zaangażowanych. – O tych najważniejszych działaniach w największej mierze decyduje pasja ludzi, którzy głęboko rozumieją potrzebę umiędzynaradawiania polskiego szkolnictwa wyższego.

Nagrody Środowiskowe „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020” odebrali: dr inż. Dorota Piotrowska z Politechniki Łódzkiej (Gwiazda Zarządzania), Marcin Witkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu (Gwiazda Marketingu), Wiktoria Herun z Urzędu Miasta Lublin (Wschodząca Gwiazda), prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Gwiazda Nauczania), dr hab. Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego (Gwiazda Badań), prof. dr hab. Adam Jelonek z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Gwiazda Dyplomacji). Przyznano też (pośmiertnie) nagrodę w kategorii Distinguished Star prof. dr. hab. inż. Markowi Tukiendorfowi, rektorowi Politechniki Opolskiej i przewodniczącemu Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Uczestnicy gali oddali hołd przedwcześnie zmarłemu profesorowi Tukiendorfowi.

Nagrody (w postaci wyjazdów na prestiżowe konferencje międzynarodowe) ufundowały: FRSE (Research Star, Management Star), NAWA (Teaching Star, Marketing Star), LOT (Rising Star), IREG Observatory (Diplomacy Star).

Więcej informacji: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/