W przeddzień Brexitu instytucje sektora edukacji w Europie zjednoczyły się w dążeniu do płynnego przejścia w zakresie umów dotyczących mobilności studentów i pracowników między Wielką Brytanią a Europą.

„My, główne organy reprezentujące naukę i szkolnictwo wyższe w Wielkiej Brytanii i Europie oraz współpracujące z nimi, jednoczymy się w uzgodnieniu, że chcemy kontynuować współpracę po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”, czytamy w oświadczeniu. „Szybkie porozumienie byłoby korzystne dla nas wszystkich”.

Oświadczenie, podpisane przez 37 organizacji krajowych i międzynarodowych w Europie, wzywa rządy do zobowiązania się do dalszego zaangażowania Wielkiej Brytanii w program badawczy „Horyzont Europa” i program wymiany Erasmus +.

„Wzywamy nasze rządy krajowe i Komisję Europejską do działania zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w deklaracji politycznej i do szybkiego działania w celu uzgodnienia podstaw do dalszej współpracy poprzez pełne stowarzyszenie Wielkiej Brytanii z Horizon Europe i Erasmus +” - brzmi oświadczenie.

„Szybkie porozumienie w zakresie wyraźnych obopólnych korzyści byłoby korzystne dla nas wszystkich i powinno zostać osiągnięte przed końcem 2020 roku. Umożliwi ono rozwój innowacji i ściślejszą współpracę w nadchodzących dziesięcioleciach.”

Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetów w Holandii (VSNU) Pieter Duisenberg zauważył, że kontynuacja współpracy po Brexicie jest niezbędna. - Brytyjskie uniwersytety i nauczyciele akademiccy są świetnymi partnerami dla holenderskich uniwersytetów i naukowców - powiedział, dodając, że zarówno holenderscy, jak i brytyjscy studenci korzystają z wymian. - Uważamy, że naukowcy i edukacja ucierpią, jeśli nie będziemy kontynuować współpracy.” Do tej pory niepewność związana z Brexitem „utrudniała poruszanie się naprzód”, wyjaśnił Duisenberg.

Jedną z instytucji, która podpisała oświadczenie, była Konferencja Rektorów Niemiec. - Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej stanowi „przełom w historii zjednoczenia Europy”, powiedział jej prezydent Peter-André Alt. - Wspólnie z naszymi brytyjskimi partnerami chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby relacje akademickie pozostały niezakłócone tym głębokim i bolesnym cięciem - oświadczył.

Niepewność związana z przyszłymi ramami europejsko-brytyjskiej współpracy po Brexicie „okazuje się być coraz bardziej bezproduktywna dla współpracy akademickiej”, wyjaśnia Alt. „Dla niemieckich uniwersytetów jest teraz niezwykle ważne, aby zakres przyszłej współpracy między partnerami europejskimi i brytyjskimi został szybko opracowany w fazie przejściowej, która właśnie się rozpoczyna”.

Zapewnienie, że Wielka Brytania pozostanie w pełni stowarzyszona z Horizon Europe i Erasmus +, jest „jedyną szansą na kontynuację bliskich i ugruntowanych relacji z brytyjskimi uniwersytetami i instytucjami akademickimi po 1 stycznia 2021 roku” - powiedział.

Źródło: www.thepienews.com