Nagroda Specjalna za integrację społeczną i aktywność zawodową, Politechnika Warszawska

Mikhail z powodzeniem łączy pracę zawodową ze studiami i działalnością społeczną. – Jest ambasadorem swojego kraju i kultury – podkreśla Grzegorz Robak, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.

Studiuje po angielsku na jednym z najtrudniejszych kierunków na Politechnice Warszawskiej. Już na drugim roku otrzymał stypendium dla najlepszego studenta zagranicznego. Aktywnie angażuje się w życie studenckie, m.in. promuje studia na PW i opiekuje się nowo przyjętymi studentami zagranicznymi.

Zanim rozpoczął studia na wybranym kierunku, wziął udział w rocznym kursie przygotowawczym. Musiał poprawić swoją znajomość języka angielskiego, żeby moc się kształcić na kierunku Computer Science. Obecnie jest już na lektoracie przygotowującym do egzaminu Cambridge Proficiency in English. – Rzadko zdarza mi się mieć tak pracowitych i wytrwałych studentów, którzy robią tak duże postępy – mówi Bożena Przybyła, starszy wykładowca w Studium Języków Obcych PW.

Mikhail ma wielu przyjaciół wśród polskich i zagranicznych studentów swojej uczelni. Mówi biegle nie tylko po rosyjsku i angielsku, ale uczy się też języka polskiego, poznając naszą kulturę i tradycje.

Od 2017 r. pracuje – najpierw jako praktykant, potem jako inżynier oprogramowania – w firmie GMV Innovating Solutions. Projektuje, programuje oraz testuje oprogramowanie pokładowe dla przemysłu kosmicznego, tworzy dokumentację techniczną oraz reprezentuje firmę na spotkaniach z klientami. Dobrze radzi sobie, zarówno pracując samodzielnie, jak i w zespole. Jest ceniony przez studentów PW za gotowość do pomocy i zaangażowanie, a przez wykładowców za znakomite wyniki w nauce i pracowitość.