Zwycięzca w kategorii STUDIA DOKTORANCKIE, Politechnika Śląska

– Myślę, że moja obecność w Polsce może sprawić, że Polacy zrozumieją kulturę mojego ojczystego kraju – tłumaczy Godlove Suila Kuaban, który jest studentem III roku studiów doktoranckich z dziedziny informatyki na Politechnice Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania modeli matematycznych do funkcjonowania internetu. Kuaban został zatrudniony jako asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach.

Wysoka średnia na zakończenie każdego roku studiów doktoranckich (a wcześniej ukończone też z wynikiem bardzo dobrym studia magisterskie na Politechnice Śląskiej), intensywna aktywność konferencyjna i publikacyjna (w tym dwie publikacje w amerykańskim czasopiśmie naukowym „IEEE Transactions” – współczynnik wpływu 5,093), zdobywanie doświadczeń w dydaktyce (m.in. współprowadzi zajęcia dla studentów z dwóch przedmiotów – sam się do tego zgłosił), a także udział w europejskim programie H2020 SerIoT (program dotyczy modelowania internetu) – wszystko to sprawia, że Kuaban wyróżnia się na tle innych doktorantów.

Warto dodać, że Godlove Suila Kuaban działa także na rzecz społeczności swojego ojczystego kraju (w ramach projektu ICT4kids przygotowuje scenariusze zajęć informatycznych dla dzieci – lekcje potem są prowadzone przez kameruńskich nauczycieli w czasie wakacji), a na gliwickiej uczelni współtworzy zręby wielokulturowego środowiska (promuje kulturę własnego kraju, poznaje język i kulturę polską).