Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, podpisał w Palermo umowę o współpracy z Universita Degli Studi di Palermo – największą uczelnią techniczną na Sycylii. Dzięki porozumieniu studenci kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska, oferowanych przez obydwie uczelnie, zyskali możliwość otrzymania podwójnego dyplomu magisterskiego.

Umowa podpisana przez rektorów Politechniki Gdańskiej i Universita Degli Studi di Palermo, prof. Krzysztofa Wildego i prof. Fabrizio Micariego, to kolejny element procesu internacjonalizacji naszej uczelni, ale też spełniania wymogów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego Politechnika Gdańska jest jednym z głównych beneficjentów.

Podpisana w poniedziałek w Palermo umowa pozwoli studentom obydwu uczelni na uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego (tzw. „double degree”), uznawanego na międzynarodowych rynkach pracy i potwierdzającego szerokie przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie. Na razie współpraca dotyczyć będzie dwóch kierunków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (Budownictwo i Inżynieria Środowiska), ale sygnatariusze umowy nie wykluczają, że partnerstwo obu uczelni może się poszerzyć.

– Obydwie strony są zgodne i chętne na to, by współpracować na różnych płaszczyznach – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Na razie zawarliśmy porozumienie oparte o wymianę studencką i możliwość uzyskania podwójnego dyplomu magisterskiego dla absolwentów tych dwóch kierunków. Podczas wizyty rozmawialiśmy jednak o poszerzeniu zakresu tej współpracy w taki sposób, by objęła ona inne kierunki studiów, ale też o partnerstwie na polu naukowo-badawczym.

– Umowy o współpracy z mocnymi, zagranicznymi uczelniami to jeden z najważniejszych elementów strategii internacjonalizacji naszego uniwersytetu – mówił podczas ceremonii zawarcia porozumienia rektor sycylijskiego Universita di Palermo, prof. Fabrizio Micari. – To również szansa dla naszych studentów, którzy dzięki temu porozumieniu będą mogli nie tylko wzbogacić swoją wiedzę, ale też poznać nowe miejsca.

W ramach zawartego porozumienia obydwie uczelnie zobowiązały się do wysyłania w każdym semestrze grupy pięciu swoich studentów do partnerskiej uczelni. W całym okresie trwania współpracy (umowę podpisano na 5 lat, z możliwością przedłużenia) będzie to więc po 50 osób z każdej uczelni.

Podczas każdego wyjazdu, który docelowo potrwa jeden semestr, studenci będą uczyć się dokładnie tych samych przedmiotów, których uczyliby się w uczelni macierzystej, lub ich rozszerzonych odpowiedników (zajęcia odbywać się będą w j. angielskim). Oprócz uzyskania podwójnego tytułu magisterskiego, otrzymają też możliwość pogłębienia wiedzy w nowym miejscu, uzupełnienia kompetencji oraz poznania innej kultury nauczania.  

– Studia w programie "double degree" to coś więcej, niż wyjazd na jeden semestr do partnerskiej uczelni, jak w przypadku Erasmusa. W omawianym przypadku studenci uzyskają bowiem dyplomy magisterskie dwóch uczelni – mówi prof. Rafał Ossowski, który jest koordynatorem współpracy z ramienia PG.

Zgłoszenia do wyjazdu mogą wysłać wszyscy studenci obydwu wymienionych kierunków. O wyjeździe do partnerskiej uczelni zdecyduje wewnętrzna rekrutacja na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, a następnie lista rankingowa.

Źródło: www.pg.edu.pl