Anglicy zabrali się za solidne policzenie korzyści i strat wynikających z obecności studentów zagranicznych  w uczelniach Zjednoczonego Królestwa. Zadania tego podjęły się: angielska organizacja Higher Education Policy Institute oraz międzynarodowa firma Kaplan International Pathways.

Za podstawę do wyliczeń przyjęto całość korzyści i straty jakie studenci zagraniczni, którzy rozpoczęli studia w UK w roku akademickim 2015/2016 przyniosą w czasie całych swoich studiów. Z obliczeń wyszło, że po odliczeniu kosztów każda grupa 11 studentów z poza Unii Europejskiej lub 15 z krajów UE wniesie równy milion funtów dla brytyjskiej gospodarki.

Albo inaczej, każdy student z kraju Unii Europejskiej to 87 000 funtów dla gospodarki a student z poza Unii to aż 95 000 funtów. W tej ostatniej grupie najwięcej jest Chińczyków – ponad 62 000 oraz Amerykanów i studentów z Indii po ok. 10 000. Studenci z UE to przede wszystkim Niemcy (7250), Francuzi (prawie 7000) i Włosi (ok. 6000).

Tak więc studenci z poza UE podczas całych swoich studiów przyniosą gospodarce brytyjskiej na czysto 17,5 mld funtów a studenci z Unii 5,1 mld funtów - czyli razem wzbogacą Zjednoczone Królestwo o 22,6 mld funtów (ok. 106 mld zł).

Źródło: https://thepienews.com/data/uk-study-finds-benefits-international-students-10-times-greater-costs/