12 czerwca poznamy wyniki jubileuszowego Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019. Ranking uczelni zostanie opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy już po raz dwudziesty. Ta fotografia polskiego szkolnictwa wyższego ma szczególny kapitał informacyjny dla kandydatów na studia.

W 2000 roku rozważano w środowisku akademickim, jak w ogóle można porównywać nasze Alma Mater. Ranking Szkół Wyższych wydawał się równie niewyobrażalny, jak dziś… nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. Choć obawy i wątpliwości związane z publikacją pierwszego polskiego rankingu uczelni towarzyszyły także jego twórcom, zdecydowali się na ten ryzykowny krok.

W pierwszym roku nowego tysiąclecia w Polsce działało 310 uczelni, studiowało w nich 1.584.804 osób, w tym 6.563 cudzoziemców. Liczba studiujących stale rosła, w roku 2005 było ich już blisko 2 miliony, powstawały kolejne uczelnie niepubliczne, uruchamiano nowe kierunki i studia zaoczne. Straszna myśl o tym, że już za parę lat uczelnie zaczną między sobą konkurować o studentów z niżu demograficznego przychodziła do głowy tylko największym pesymistom.

W takich okolicznościach 12 kwietnia 2000 roku, w niewielkiej sali w siedzibie Perspektyw zgromadziło się znakomite grono kilkudziesięciu rektorów najlepszych uczelni. – Mam zaszczyt powitać tę inicjatywę w imieniu rektorów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – powiedział prof. Jerzy Woźnicki, ówczesny przewodniczący KRASP i rektor Politechniki Warszawskiej.

Pierwsza dziesiątka pierwszej edycji Rankingu Szkół Wyższych wyglądała następująco:

  1. Uniwersytet Jagielloński
  2. Uniwersytet Warszawski
  3. Politechnika Warszawska
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  6. Uniwersytet Wrocławski
  7. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  8. Politechnika Wrocławska
  9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jak będzie w roku 2019?

20-lecie rankingu będzie świetną okazją do analizy przemian w szkolnictwie wyższym, poświęcimy im wiele miejsca w naszych około rankingowych publikacjach.

12 czerwca o godzinie 12.00  w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie – a na stronie www.perspektywy.pl o północy z 11 na 12 czerwca – ogłosimy wyniki Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019. Bądźcie Państwo z nami!