Serbia zyskała pełnoprawne członkostwo w Programie Erasmus+. Porozumienie zostało podpisane w Brukseli przez Mladena Šarčevicia, serbskiego ministra edukacji, oraz europejskiego komisarza Tibora Navracsicsa. Serbia ubiegała się o ten status od dwóch lat, przechodząc przez istotne procedury.

Serbia może zatem uczestniczyć w inicjatywach finansowanych ze środków Erasmus + na takich samych zasadach jak kraje Unii Europejskiej. Nowy status Serbii w programie Erasmus + jest również wynikiem szerszej współpracy UE z Bałkanami Zachodnimi. Jak zauważył komisarz Navracsiscs, współpraca UE z tym regionem nabiera rozmachu po przyjęciu nowej strategii UE-Bałkany Zachodnie i szczytu w Sofii w 2018 r. w celu pełnego uczestnictwa tych krajów w Programie w nadchodzących latach.

Od 2014 roku, odkąd Serbia została partnerem Programu, z możliwości nauki za granicą oraz stażu skorzystało ponad 7 tys. studentów serbskich i pracowników naukowych. W ramach wymiany do Serbii przyjechało ok. 4,3 tys. obywateli Unii Europejskiej.