Stolica Szwecji cieszy się ogromną popularnością wśród międzynarodowych studentów. W ciągu ostatnich trzech lat ich liczba wzrosła o 20%. W tym roku przekroczy ona 10 000. To powrót do poziomu sprzed 2011 roku, zanim Szwecja wprowadziła opłaty dla studentów zagranicznych, co doprowadziło do spadku zainteresowania studiami w tym kraju.

Według danych Sztokholmskiego Forum Akademickiego (STAF) liczba cudzoziemców studiujących w Sztokholmie wzrosła do 9 750 w tym roku. W stolicy studiuje 26% wszystkich studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia do Szwecji. Na sztokholmskich uczelniach najwięcej obcokrajowców pochodzi z Chin (826). To wzrost o 18% w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim. Najwięcej Chińczyków studiuje w Królewskim Instytucie Technicznym. Sigbritt Karlsson, rektor uczelni tłumaczy: Aby uzyskać taki efekt, przez 20 lat rozwijaliśmy kontakty z wieloma czołowymi uczelniami w Chinach i teraz nawet nasi studenci są bardzo zainteresowani studiami w tym kraju.

Na drugim miejscu pod względem liczebności studentów zagranicznych plasują się Niemcy, a na trzecim Finlandia. W dalszej kolejności są Francja, Indie (liczba studentów z tego kraju znacząco rośnie – wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim rokiem), Włochy, Hiszpania, Grecja, USA i Holandia. Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie ma najwyższy odsetek studentów zagranicznych. Najwięcej studentów zagranicznych studiuje na Uniwersytecie Sztokholmskim, z czego największa grupa pochodzi z Finlandii, a następnie z Niemiec, na Królewskim Instytucie Technicznym oraz w Wyższej Szkole Handlowej.

Młodzi Szwedzi ze Sztokholmu najczęściej za miejsce nauki wybierają USA i Wlk. Brytanię. W dalszej kolejności są Polska, Australia, Łotwa, Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy i Francja. Z kolei w ramach wymiany do niedawna studenci ze Sztokholmu najczęściej wybierali USA i Wlk. Brytanię. Jednak w przypadku Wysp Brytyjskich nastąpił spadek aż o 16%. Na ich miejsce wskoczyła Australia.

Sukces należy upatrywać m.in. w przyjętej strategii, współpracy z prestiżowymi uczelniami na całym świecie oraz dobrze prowadzonych działaniach programowych. Wiele uniwersytetów skupia się na konkretnych rynkach. Istotna jest także rekrutacja zagranicznych studentów.

Źródło: www.universityworldnews.com