MNiSW ogłosiło start programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnie badawcze". To jeden z najważniejszych elementów „Konstytucji dla Nauki”, którego celem jest wsparcie uczelni, które zamierzają osiągnąć status uniwersytetu badawczego i są w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi na świecie. W ramach programu wyłonionych zostanie, na zasadzie konkursowej, maksymalnie 10 uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać corocznie zwiększenie subwencji (w wysokości 10% subwencji uzyskanej w 2019 r.). Pozostałe uczelnie, które wezmą udział w konkursie, ale nie zostaną w nim wyłonione, także otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe – zwiększenie subwencji w wysokości 2% subwencji uzyskanej w 2019 r. na okres 2020–2026. Do udziału w konkursie zakwalifikowanych zostało 20 uczelni akademickich.

Nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach programu rozpocznie się 15 maja. Należy je składać w języku polskim i angielskim do 24 czerwca 2019r. Uczelnie biorące udział w konkursie zostaną zobowiązane m.in. do przedstawienia planu dotyczącego podniesienia poziomu badań naukowych oraz jakości kształcenia, którego realizacja przyczyni się do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni.

Potrzebujemy uczelni, które będą wystarczająco atrakcyjne, aby ściągnąć do Polski najlepsze umysły, zarówno utalentowanych studentów jak i wybitnych naukowców. Punktem wyjścia do definiowania misji uczelni badawczej jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie – podkreślił podczas konferencji prasowej Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dodał, że najlepsze uczelnie na świecie mają odmienny kształt od polskich ośrodków akademickich. Celem uczelni badawczych jest kształcenie i formacja elit państwowych, gospodarczych, administracji państwowej.

Zdaniem wiceministra nauki Piotr Muellera w uczelniach badawczych będzie studiowało mniej studentów. Będą oni mogli być kształceni na wyższym poziomie, niż dotychczas oraz włączani w prowadzenie badań na uczelni już od pierwszego roku. A z tego wynika, że grupy zajęciowe muszą być mniejsze. Uczelnie mogą zatem wybierać pomiędzy zatrudnieniem większej liczby kadry a przyjmowaniem mniejszej liczby studentów. Ministerstwo spodziewa się, że wybiorą tę drugą możliwość. - Potrzebujemy co najmniej kilku dobrych uczelni, które są w stanie konkurować międzynarodowo - powiedział wiceminister. Dotyczy to konkurowania w zakresie jakości badań naukowych oraz prowadzonej dydaktyki.

Piotr Mueller wyraził nadzieję, że uczelnie badawcze w wybranych dyscyplinach naukowych znajdą się w pierwszych dziesiątkach rankingów. Jego zdaniem kształcenie w danych dyscyplinach powinno być na wysokim poziomie, a uczelnie powinny prowadzić ścisłą selekcję opartą o nabór międzynarodowy kandydatów na studia I i II stopnia oraz do szkół doktorskich. W pozyskaniu najlepszych doktorantów pomóc ma nowy model kształcenia - tworzenie szkół doktorskich. Z kolei Jarosław Gowin uważa, że umiędzynarodowienie w uczelniach musi się odnosić nie tylko do studentów i doktorantów, ale także do kadr: - Polskie uczelnie odstają nie tylko, jeśli chodzi o liczbę studentów zagranicznych, ale również wykładowców zagranicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czwartym kwartale 2019 r. Uczelnie będzie oceniać międzynarodowy zespół ekspertów. Jego członkami zostaną wybitni specjaliści, którzy mają szczególne osiągnięcia w zarządzaniu uczelniami reprezentującymi najwyższy poziom działalności naukowej i edukacyjnej, a także naukowcy cieszący się międzynarodowym autorytetem w swoich dyscyplinach naukowych. Ocenie zostanie poddana zawartość wniosku, ale przewidziane są także spotkania zespołu ze wszystkimi wnioskodawcami. Ministerstwo podpisze umowy o zwiększeniu subwencji ze zwycięskimi uczelniami w terminie umożliwiającym przekazanie zwiększonego finansowania w 2020 r.

Szczegółowe informacje o pierwszej edycji programu wraz ze wzorem wniosku znajduje się na http://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/

Źródło: www.gov.pl, Nauka PAP w Polsce