Zwiedzanie laboratoriów, spotkania z pracownikami i studentami, udział w seminarium naukowym, a także wizyta w Zespole Szkół Energetycznych i firmie DataArt to program wizyty 23-osobowej delegacji z Japonii, która przebywała na Politechnice Lubelskiej od 2 do 7 grudnia 2019 roku. Wśród nich byli pracownicy i studenci trzech uniwersytetów partnerskich: Kumamoto, Sojo i Ryukyus.

Wizyta była okazją do podsumowania blisko 36-letniej współpracy lubelskiej uczelni z japońskimi uniwersytetami. Koncentruje się ona na badaniach (głównie związanych z technologiami plazmowymi, energetyką odnawialną oraz wykorzystaniem plazmy w ochronie środowiska), wymianie studentów i pracowników, wspólnych publikacjach, a także organizacji konferencji i seminariów.

– Politechnika Lubelska przywiązuje szczególne znaczenie do współpracy naukowej z Japonią. Jest to kraj bardzo atrakcyjny naukowo, gospodarczo i kulturowo. Pierwszą oficjalną umowę podpisaliśmy w 1984 roku z uniwersytetem Kanazawa i dotyczyła ona wymiany pracowników i studentów – mówi prof. Henryka Stryczewska, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. – Od tego czasu podjęliśmy współpracę z uczelniami w Kumamoto, Sojo i Ryukyus. Dla delegacji z Sojo University będzie to 10 wizyta na naszej uczelni. Z kolei prof. Joanna Pawłat na uniwersytecie w Saga obroniła doktorat – podkreśla pani dziekan.

Pobyt części japońskiej delegacji był możliwy dzięki realizacji projektu „Polish-Japanese Energo-Eco Study and Expert Visits”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na blisko 1 mln złotych.

– Nasz projekt znalazł się na liście 24 najlepszych projektów ze 100 złożonych do NAWY. W ciągu 2 lat odbędą się: wymiana studyjna studentów i ich mentorów, wizyty ekspertów w dziedzinie elektrotechniki, ekologii oraz w zakresie pozyskiwania funduszy projektowych. W ramach projektu także zostanie dofinansowana organizacja konferencji ELMECO 2020 w Nałęczowie i seminarium naukowe w Kumamoto – poinformowała prof. Stryczewska.

Źródło: www.pollub.pl