Uniwersytet Wrocławski przez kilka dni gościł stypendystów Programu Lane’a Kirklanda. Program ten to dwusemestralne studia w Polsce dla obywateli krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jego misją jest wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian.

Program ma przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, sprzyjać modernizacji oraz nawiązywaniu współpracy w regionie. W Programie, poza Uniwersytetem Wrocławskim, uczestniczą prestiżowe uczelnie polskie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W czasie pobytu na uczelni stypendyści wysłuchali m.in. prezentacji dr Kamili Kamińskiej-Sztark, która jako pełnomocnik rektora ds. odpowiedzialności społecznej zapoznała gości z projektami, jakie Uniwersytet Wrocławski realizuje, wypełniając swoją trzecią misję.

Źródło: www.uni.wroc.pl