Anna Budzanowska, która od 2016 roku pełniła funkcję dyrektor generalnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została powołana na podsekretarza stanu w tym resorcie. Przewodniczy ona pracom zespołu ds. wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Dr Budzanowska jest współtwórcą Narodowego Kongresu Nauki i cyklu konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” oraz członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta z ramienia MNiSW. W dotychczasowej karierze pełniła m.in. funkcję dyrektora ds. współpracy instytucjonalnej w Kancelarii Prezydenta RP, kierowała również Departamentem Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W 2007 roku, jako zastępca dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, sprawowała nadzór nad realizacją inicjatyw z zakresu dyplomacji kulturalnej. Pracę w administracji publicznej łączyła z działalnością akademicką, zdobywając doświadczenie dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Budzanowska posiada stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadany przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Uniwersytet Gdański, gdzie uzyskała tytuł Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Uniwersytetu Gdańskiego i Rotterdam School of Management Erasmus University. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu doktryn politycznych i prawnych oraz systemów ustrojowych, a także na politykach publicznych.

Pani Minister składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"