Bartłomiej Banaszak został mianowany na dyrektora Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiada za finansowanie i organizację systemu prowadzenia działalności naukowej i koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym na potrzeby Ministra i Ministerstwa.

W dotychczasowej karierze Bartłomiej Banaszak był członkiem ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Reprezentuje MNiSW w Bologna Follow-up Group, w latach 2012-2018 współprzewodniczył międzynarodowym grupom roboczym do sprawa reform strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz wdrażania najważniejszych założeń Procesu Bolońskiego. W latach 2011-2016 piastował funkcję Rzecznika Praw Absolwenta, natomiast w latach 2009-2010 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Panu Dyrektorowi składamy najserdeczniejsze wyrazy uznania i gratulacje!
Zespół "Perspektyw"