Powołany został nowy skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. Jej przewodniczącym ponownie został mianowany prof. dr hab. Krzysztof Diks, wybitny polski matematyk i informatyk, b. dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Profesor Diks specjalizuje się w algorytmach i strukturach danych, obliczeniach równoległych i rozproszonych oraz w teorii grafów. Jest zapalonym popularyzatorem informatyki i wychowawcą kilkudziesięciu medalistów międzynarodowych olimpiad informatycznych. Opiekun i nauczyciel mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. Współorganizator Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Warszawie (2012). Od 1993 członek, a od 1999 przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Jest członkiem Kapituły Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi zaufania, jakim został obdarzony i życzymy sukcesów w działaniach na rzecz podnoszenia jakości polskich szkół wyższych.

Zespół Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”