Na Uniwersytecie Gdańskim po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Światowe Forum Dziekanów Prawa oraz konferencja Światowego Stowarzyszenia Szkół Prawa. Od 18 do 22 września br. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego będzie gościł dziekanów i przedstawicieli wydziałów prawa z ponad stu najlepszych uczelni w świecie.

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa oraz Światowe Forum Dziekanów Prawa odbędzie się w Polsce po raz pierwszy. Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Prawa (IALS) to jedna z największych i najbardziej prestiżowych akademickich organizacji prawnych. Zrzesza instytucje nauki i szkolnictwa wyższego, kształcące w obszarze nauk prawnych. Jego członkami jest ponad 160 najlepszych szkół prawa z całego świata, a wśród nich - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W dniach od 18 do 20 września br. odbędzie się Światowe Forum Dziekanów Prawa (Global Law Dean’s Forum), podczas którego dziekani wydziałów prawa mają dyskutować nt. strategicznych wizji i standardów dla globalnej edukacji prawniczej. Poruszone zostaną kwestie związane z rolą uczelni i sądownictwa w kształtowaniu postaw prawnych.

Od 20 do 22 września br. goście mają uczestniczyć w dorocznym spotkaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Prawa (2019 Annual Meeting). Przedyskutują problemy metodologii nauczania prawa, wybrane kwestie dotyczące poszczególnych dziedzin prawa, a także zagadnienia interakcji prawa z biznesem, kulturą i nowymi technologiami.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce