Cztery edukacyjne projekty międzynarodowe, w których Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum występuje jako partner – DID-ACT, ELLIPSE, EUROPUBHEALTH+ oraz CLILMED – otrzymały dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+.

Celem projektu DID-ACT (Developing, implementing, and disseminating an adaptive clinical reasoning curriculum for healthcare students and educators) jest opracowanie, ocena i upowszechnieniu programu nauczania rozumowania klinicznego dla studentów nauk medycznych oraz kursu dla instruktorów na temat sposobów nauczania rozumowania klinicznego. W projekcie będą wykorzystywane najlepsze praktyki w nauczaniu i ocenie zaczerpnięte z teorii rozumowania klinicznego, które łączą metody edukacji on-line (takie jak wirtualni pacjenci) i tradycyjne, w celu osiągnięcia optymalnych efektów.

W skład konsorcjum wchodzą: University Augsburg (Niemcy), University of Bern (Szwajcaria), Örebro University (Szwecja), University of Maribor (Słowenia), Instruct AG (Niemcy), Digital Education Holdings Limited (Malta).

Projektem kieruje dr hab. Andrzej Kononowicz z Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM.

ELLIPSE (E-LifeLong Learning in Prevention of Suicide in Europe) to projekt, którego celem jest stworzenie e-lerningu oraz aplikacji kryzysowej wykorzystywanych do zapobiegania samobójstwom oraz zwiększenia umiejętności zapobiegania samobójstwom przez nauczycieli akademickich oraz studentów związanych z dziedzinami medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, socjologii i mediów.

W składzie konsorcjum są: Region Blekinge (Szwecja), Medical University in Vienna (Austria), Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, LFSS (Norwegia), Oriold &Co Ltd (Węgry), SPES Blekinge (Szwecja).

Projektem kieruje prof. zw. dr hab. Marta Makara-Studzińska z Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM.

Projekt EUROPUBHEALTH+ „European Master in Public Health” to czwarta edycja programu Europubhealth trwającego od 13 lat w formie studiów magisterskich w ramach programu Erasmus Mundus. Konsorcjum, w skład którego wchodzą EHESP School of Public Health (Francja), University of Sheffield’s School of Health and Related Research (Wielka Brytania), University of Granada (Hiszpania), University of Rennes (Francja), Maastricht University (Holandia), University College Dublin’s School of Public Health (Irlandia), University of Liège (Belgia) podejmuje współpracę w celu stworzenia programu Europubhealth Plus (EPH+) jako zintegrowanego dwuletniego programu studiów magisterskich (120 punktów ECTS) dla najlepszych studentów chcących rozpocząć karierę w dziedzinie zdrowia publicznego na poziomie lokalnym, krajowym lub światowym. Konsorcjum EPH+ oferuje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu złożonego z dwóch krajowych oficjalnych dyplomów wystawionych przez uniwersytet, w którym studenci studiowali w czasie pierwszego i drugiego roku studiów.

Projektem kieruje dr hab. Christoph Sowada z Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM.

Głównym założeniem projektu CLILMED (CLIL in Medical Education: Reaching for Tools to Teach Effectively in English in a Multicultural and Multilingual Learning Space) jest wyposażenie nauczycieli akademickich w wysokie kompetencje językowe z zakresu nauk medycznych i opieki zdrowotnej, które pozwolą im efektywnie pracować w wielokulturowym środowisku, w tym nauczać studentów z zagranicy oraz ułatwiać pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Konsorcjum tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Luminar Foundation (Polska), Karolinska Institutet (Szwecja), Atlantic Language (Irlandia), Semmelweis University (Węgry), University of Pecs (Węgry), University of Szeged (Węgry), Gdański Uniwersytet Medyczny.

Projektem kieruje mgr Anna Żądło z Zakładu Dydaktyki Medycznej WL UJ CM.

Źródło: https://www.uj.edu.pl