Szczegółowa analiza metodologii rankingów szkół wyższych była najważniejszym tematem II Seminarium Projektowego International Visibility Project, które odbyło się 10 lipca w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich uczelni biorących udział w projekcie.

Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, kierownik projektu IntVP, zdał uczestnikom relację z działań podjętych w okresie od pierwszego seminarium projektowego w kwietniu br. W tym czasie odbyła się doroczna konferencja IREG, której przewodnim tematem była próba odpowiedzi na pytanie: Rankings: A Challenge to Higher Education?

W konferencji, odbywającej się w tym roku w Bolonii (współorganizatorem wydarzenia był Uniwersytet Boloński), w roli keynote speakera wystąpił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W trakcie wystąpienia Rankings: a Challenge to Public Policy? Reflections from Poland’s Perspective” (Rankingi: wyzwanie dla polityki publicznej? Refleksje z polskiej perspektywy), szef resortu nauki wyraził przekonanie, że wprowadzana od października ub.r. reforma nauki i szkolnictwa wyższego przyczyni się do poprawy jakości polskich uczelni. Założenia Projektu zakładają także udział w światowych konferencjach dotyczących rankingów. W konferencji  QS Edu Data Summit w Londynie wzięli udział reprezentanci trzech uczelni, którzy podzielili się swoimi refleksjami z tego spotkania z pozostałymi uczestnikami seminarium.  

Czas od pierwszego seminarium był także poświęcony na intensywną pracę nad założeniami Audytu Rankingowego Uczelni i opracowanie ostatecznej wersji Manuala.  Udało się także pozyskać czterech znakomitych ekspertów zagranicznych, którzy podjęli się roli audytorów w projekcie. Są to: Gero Federkeil - Head of International Rankings, U-Multirank Consortium z Niemiec, Richard Holmes – bloger University Rankings Watch z Wielkiej Brytanii (mieszkający obecnie w Malezji), Alex Usher – prezes Higher Education Stratego Associates w Kanadzie oraz Isidro F. Aguillo, szef Cybermetric Lab – Scimago Group, IPP-CSIC w Hiszpanii.

Główna część Seminarium poświęcona została metodologii rankingów międzynarodowych należących do „Big-4”: Shanghai Ranking – Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education – World University Rankings (THE)QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds – QS) oraz US News Best Global Universities Rankings (US News). Zaproszenie eksperci przedstawili uczestnikom najważniejsze kryteria tych rankingów, metody zbierania danych, możliwości zapoznania się z wynikami cząstkowymi itp.

Przy okazji omawiania Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 wręczono dyplomy za zdobycie pierwszego miejsca dziekanom wydziałów, które znalazły się na czele rankingów kierunków studiów po włączeniu danych, które na skutek błędu informatycznego nie zostały wcześniej uwzględnione. Dyplom dla  Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1.miejsce w rankingu kierunku Architektura) odebrał dziekan prof. Jan Słyk, dyplomy za zwycięstwo w rankingu kierunków: Geografia i Geologia dla Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – dziekan prof. Bolesław Domański, a dyplom dla Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za zdobycie I miejsca w rankingu kierunku Technologia Chemiczna – dziekan prof. Władysław Wieczorek i prodziekan prof. Ewa Zygadło-Monikowska.

Strona projektu: http://intvp.edu.pl