Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej (ATO) rozpoczął praktyczne szkolenie lotnicze studentów. Na mocy uzyskanego 25 października 2018 roku Certyfikatu dla Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia nr PL/ATO – 78, może on prowadzić szkolenia na pilota samolotowego liniowego – ATPL(A). Tym samym Politechnika Śląska dołączyła do wąskiego grona uczelni posiadających tego typu ośrodek szkolenia lotniczego.

Rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego odbyło się 28 czerwca, na lotnisku w Gliwicach. Udział w uroczystości wzięli m.in. rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Bogdan Traczyk, dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Beata Miącz-Pałka oraz dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej prof. Jarosław Kozuba. Tego dnia dyplomy kwalifikacyjne na specjalności lotnicze otrzymało 32 studentów.

To wyjątkowe wydarzenie dla Politechniki Śląskiej. Dzięki Akademickiemu Ośrodkowi Szkolenia Lotniczego branża lotnicza pozyska w przyszłości utalentowaną kadrę pilotów. - To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy i starań – mówi rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk. - Politechnika Śląska od wielu lat kładzie duży nacisk na kształcenie kadr dla branży lotniczej. To jeden z priorytetowych kierunków rozwoju naszej uczelni. W 2008 roku powołaliśmy Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Licencja na szkolenie na pilota samolotowego to kolejny certyfikat przyznany Centrum.

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej otrzymał certyfikat wydawany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jest on potwierdzeniem, że ośrodek spełnia wymagania międzynarodowych i krajowych przepisów lotniczych w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym i może prowadzić szkolenia lotnicze w zakresie licencji ATPL(A) - szkolenie zintegrowane. Odbywa się ono m.in. na lotnisku w Gliwicach.

Do zintegrowanego szkolenia na pilota liniowego mogą przystąpić osoby, które wcześniej uzyskały licencję PPL (A). Absolwenci będą zdawać egzamin przed przedstawicielem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pełną licencję ATPL(A), czyli pilota liniowego, można uzyskać po wylataniu 1500 godzin, przy uwzględnieniu wymaganego rodzaju nalotu.

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego jest częścią Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. To pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej jest wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, Politechniki Śląskiej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Programowej Centrum jest prezes Zarządu GTL SA Artur Tomasik.