Wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe jest przedmiotem programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane - o przedsięwzięciu w nowej formule poinformował resort nauki.

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotychczas finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywało się za pośrednictwem odrębnego strumienia w ramach środków budżetowych na naukę. Ustanowiony właśnie przez resort program jest kontynuacją finansowania projektów tego typu w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu.

Przedmiotem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, które są współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Z informacji zamieszczonych na stronie ministerstwa nauki wynika, że program nie ma charakteru konkursu, a nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Jego adresatami są m.in. uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i międzynarodowe instytuty naukowe.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować również podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie MNiSW.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce