Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2008-2016 prof. Wiesław Banyś został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Laudację na jego cześć wygłosił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech Nowak. „Prof. Wiesław Banyś jest wybitnym językoznawcą o uznanych osiągnięciach naukowych, stanowiących liczący się wkład w tej dziedzinie, zwłaszcza w językoznawstwie francuskim i romańskim, tak teoretycznym, jak i stosowanym” – powiedział.

„Całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych prof. Wiesława Banysia świadczy o tym, że jest to badacz znamienity, który potrafił w pełni wykorzystać swoje kompetencje badawcze i umiejętności organizacyjne dla dobra uczelni i nauki polskiej. Zasługi prof. Banysia dla spraw polskiego szkolnictwa wyższego, również na arenie europejskiej, a nawet światowej, są niepodważalne” – dodał.

Prof. Wiesław Banyś - dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego - od 2015 roku jest członkiem zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 krajów. Jest też wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W latach 2008–2012 przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), a od 2012 do 2016 roku – Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA). Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Pro-Silesia Biznes-Nauka-Samorząd. Za swoją pracę naukową i organizacyjną w 2014 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Akademia WSB, do kwietnia działająca pod nazwą Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, jest uczelnią akademicką i niepubliczną. Kształci w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych.

Źródło: PAP, autorka Anna Gumułka