Według Study.Eu Country Ranking Polska znalazła się po raz pierwszy wśród dziesięciu najbardziej atrakcyjnych europejskich krajów pod względem studiowania. Niemcy, Wlk. Brytania i Francja zajmują trzy pierwsze miejsca. W dalszej kolejności uplasowały się Holandia, Rosja, Szwajcaria i Szwecja. 10. miejsce należy do Polski z wynikiem 60,1%. Nieznacznie wyprzedzają ją Włochy (60,2%) oraz Belgia (60,4%).

Ranking obejmuje dane pochodzące ze światowych rankingów uczelni, informacji rządowych i uniwersyteckich na temat programów studiów i czesnego oraz dane m.in. z Eurostatu, ONZ i OECD, dotyczące kosztów utrzymania, bezrobocia, jakości życia i bezpieczeństwa w różnych krajach. Opiera się on na punktacji w trzech obszarach: edukacja, koszt oraz życie i kariera. Po raz pierwszy w tegorocznej analizie uwzględniono punktację za "bezpieczeństwo osobiste".

Polska ma najwyższy wynik - 98,1% w obszarze „koszt”, który uwzględnia przystępność cenową w wielu aspektach, m.in. koszty utrzymania, warunki mieszkaniowe i czesne. Dalsze miejsca zajmują: Serbia (96,3%), Węgry (95,7%), Rumunia (94,1%) i Turcja (92%).

Study. EU zwraca uwagę, że w 2015 r. Polska ogłosiła docelowy poziom przyjęcia 100 000 studentów zagranicznych do 2020 r. i stale pracuje nad udoskonaleniem swojej oferty dla zagranicznych studentów. Podkreśla, że przystępność cenowa i programy prowadzone w języku angielskim mają kluczowe znaczenie dla studentów zagranicznych i wyróżniają Polskę jako wartą wzmianki pod dwoma względami.

- Polskie uczelnie konsekwentnie zwiększają dostępność opcji nauczania w języku angielskim. Nic dziwnego, że liczba zagranicznych studentów w Polsce eksplodowała z zaledwie 12 000 do ponad 65 000 w ciągu ostatnich dziesięciu lat, stwierdza Study.EU

Study.EU zaznacza, że ​​pomimo ogólnej pozycji Niemiec jako lidera, wiele innych miejsc w Europie oferuje wyraźne korzyści dla studentów z zagranicy. Każdy kraj ma swoje mocne i słabe strony. Konsekwentnie realizując swoją politykę, może piąć się w rankingu coraz wyżej.

źródło: http://monitor.icef.com/2018/03/germany-ranked-attractive-study-destination-europe/