Inicjatywa zorganizowania Forum Akademickiego Polska-Indie, powołanie nieformalnej grupy konsultacyjnej uczelni obu krajów, rozmowy w Ministerstwie Edukacji stanu Gujarat, debaty "okrągłego stołu" z udziałem rektorów obu krajów, udane Prezentacje Polskich Uczelni, podczas których polska delegacja spotkała się z prawie dwoma tysiącami (!) kandydatów na studia w naszym kraju, to główne rezultaty majowej misji edukacyjnej "Study in Poland" INDIE 2018.

W misji edukacyjnej INDIE 2018 wzięło udział 30 osób reprezentujących 15 polskich uczelni akademicki oraz KRASP i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Honorowym uczestnikiem i gościem misji był Jego Ekscelencja Adam Burakowski, ambasador RP w Indiach. Główne wydarzenia misji - spotkania z ministrami rządu stanowego, debaty rektorów, wizyty na uczelniach i targi edukacyjne "Study in Poland" miały miejsce w Ahmedabadzie, stolicy stanu Gujarat. Targi edukacyjne odbyły się też w Vadodarze (stan Gujarat) oraz Cochin (stan Kerala).

Ambasador Adam Burakowski podkreślał w swoich wystąpieniach, że przyjazd tak reprezentatywnej delegacji polskich uczelni stanowi inaugurację nowego etapy współpracy między naszymi krajami i przyczyni się do zintensyfikowania polsko-indyjskich kontaktów akademickich i wymiany studenckiej.

Prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej i przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP zwracał w swoich wystąpieniach uwagę, że zainaugurowana rok temu z jego inicjatywy współpraca ze stanem Gujarat (najbardziej uprzemysłowionym w Indiach, z ludnością ponad 60 mln mieszkańców, z czego ponad połowa poniżej 30 roku życia) wskazuje ważny i perspektywiczny wektor aktywności polskich uczelni związany z rozwijaniem kontaktów międzynarodowych na poziomie władz regionalnych.

Z kolei Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", prowadzącej wspólnie z KRASP program "Study in Poland" podkreślał w rozmowach oficjalnych i podczas otwarcia targów edukacyjnych, że w misji INDIE 2018 biorą udział najlepsze polskie uczelnie, wszystkie o statusie akademickim, które dają studentom indyjskim gwarancję uzyskania w Polsce wykształcenia na wysokim poziomie.

Na znaczenie współpracy z Polską zwrócił uwagę Bhupendrasinh Chudasama, minister edukacji stanu Gujarat podczas spotkania z kierownictwem polskiej delegacji. Z zadowoleniem przyjął on zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce. Towarzyszyć mu będzie grupa rektorów czołowych uczelni z Ahmedabadu i innych miast stanu Gujarat.

Szerokie pole do współpracy widzi również Jaydrathsinh Parmar, minister stanu w rządzie Gujaratu (odpowiadający również za rolnictwo i ochronę środowiska), który z okazji przyjazdu polskiej delegacji wydał niezapomniane wieczorne przyjęcie w ogrodach ministerstwa.

Zainteresowanie nawiązaniem lub rozwojem współpracy z Polską wyrazili też rektorzy głównych uczelni stanu Gujarat, w tym prof. Himanshu A. Pandya, rektor Uniwersytetu Gurajat i prof. Navin Sheth, rektor Gujarat Technological University. Specjalne zaproszenie do współpracy wystosował dr J. M. Vyas, dyrektor generalny Gujarat Forensic Sciences University, unikalnej uczelni kształcącej kadry dla całych Indii w szerokim zakresie dyscyplin związanych z sądownictwem, wymiarem sprawiedliwości i zwalczaniem przestępczości (Forensic Science, Cyber Security, Digital Forensic, Forensic Accounting i inne).

Uczestnicy misji edukacyjnej INDIE 2018, w większości prorektorzy ds. międzynarodowych i dyrektorzy działów współpracy z zagranicą, potwierdzili, że współpraca ze stanem Gujarat znajdzie się wśród priorytetów ich uczelni. Poza kontaktami akademickimi, uczestnicy wyjazdu zebrali też imponujące pakiety formularzy wypełnionych przez indyjskich kandydatów na studia w Polsce.

Pozwala to sformułować opinię, że liczba studentów w Indii będzie w polskich uczelniach szybko rosła. Dotychczasowe tempo wzrostu jest imponujące, w roku akademickim 2013/14 było ich w Polsce zaledwie 318, a obecnie już 3014 (wg danych systemu POL-on), czyli 10 razy więcej! Przypomnijmy, że według prognozy sformułowanej podczas krakowskiej konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2017" przez Ajaya Bisaria, ambasadora Indii w Polsce, w ciągu najbliższych lat można oczekiwać w naszych uczelniach nawet 20 tysięcy studentów z Indii.

Ich właściwa rekrutacja i przyjęcie w polskich uczelniach wymagać będzie wysiłku ze strony szkół wyższych, służb dyplomatyczno-konsularnych, organizacji wspierających umiędzynarodowienie, a także partnerów lokalnych, w tym przed wszystkim sprawdzonych przez uczelnie agentów rekrutacyjnych, których odpowiedzialne pośrednictwo jest kluczowe dla dotarcia do najzdolniejszych kandydatów na studia.

Dlatego uczestnicy misji wsparli, w obecności ambasadora Adama Burakowskiego, ideę rozszerzenia wykazu agentów posiadających Certyfikat Jakości Rekrutacyjnej "Study in Poland" (przetestowany wcześniej pozytywnie na Ukrainie), a także potrzebę rozszerzenia i skoordynowania systemu egzaminów preselekcyjnych organizowanych w poszczególnych regionach Indii dla osób zainteresowanych studiami w Polsce. Zagwarantuje to wyższy poziom kandydatów na studia w polskich uczelniach, a także ułatwi pracę konsulom.

Z kolei od służby konsularnej  oczekuje się z kolei uwzględniania specyfiki naboru na studia w uczelniach akademickich, uczestniczących w programie "Study in Poland". Jak poinformował ambasador Burakowski, pierwsze takie działania, ułatwiające kandydatom na studia w Polsce załatwianie niezbędnych do wyjazdu dokumentów, zostały już przez podjęte przez Konsulat Generalny RP w Mumbaju.

Sukces misji INDIE 2018 nie byłby możliwy bez zaangażowania i pomocy naszych partnerów, Maharshi Shaha, założyciela i dyrektora India International Foundation, Bhargava Modi, dyrektora Edugo Abroad i ich współpracowników. Koordynatorem merytorycznym misji INDIE 2018 była Politechnika Opolska, która posiada rozwinięte kontakty z uczelniami stanu Gujarat.

Wszystkim naszym partnerom serdecznie dziękujemy za wspieranie działań "Study in Poland" w Indiach. Będziemy tu regularnie przyjeżdżać!

Zespół "Study in Poland"

Uwaga: W misji INDIE 2018 uczestniczyły następujące uczelnie i instytucje: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Opolska, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Białostocka, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Civitas, Grupa Uczelni Vistula w tym Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, KRASP i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".

www.gfsu.edu.in