Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich od dłuższego czasu prowadzi działania na rzecz zwiększenia obecności polskich uczelni w krajach Ameryki Łacińskiej. Dlatego delegacja KRASP, na czele z prof. Markiem Tukiendorfem, wzięła udział w Kongresie Szkolnictwa Wyższego w Hawanie poświęconym umiędzynarodowieniu.

Prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej i zarazem przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, spotkał się podczas Kongresu z Jose Ramonem Saborido Loidi, ministrem szkolnictwa wyższego Kuby. Minister Loidi przyznał, że kubańska nauka potrzebuje wsparcia, tym bardziej, że na wyspie jest wielu utalentowanych badaczy i studentów. 

Przedstawiciel KRASP rozmawiał również z Aurorą Fernandez Gonzales, wiceminister szkolnictwa Kuby. Kiedyś nasze kraje były ze sobą bardzo blisko. Teraz nasza współpraca jest w impasie, dlatego bardzo chcielibyśmy otworzyć się znowu na europejski, w tym szczególnie na polski rynek naukowo-edukacyjny – powiedziała minister.

Podczas spotkania z rektorami szkół wyższych Ameryki Łacińskiej, prof. Tukiendorf przekazał im, przygotowane przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Opolskiej, informacje na temat możliwości aplikowania o fundusze na wspólne badania. W spotkaniach z przedstawicielami uczelni uczestniczyła również Anna Pieńkosz, ambasador RP na Kubie.