12 grudnia odbyły się w Warszawie inauguracyjne zajęcia w ramach Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Nową inicjatywę rozpoczęliśmy ze strategicznym rozmachem, analizując temat: Internationalization strategy development - not only to win accreditation

Dr Fiona Hunter, międzynarodowa eksperta w zakresie edukacji, była prezydent European Association of International Education (EAIE) oraz prof. Jacek Witkoś, wcześniej prorektor UAM ds. międzynarodowych, podzielili się swoją wiedzą i dobrymi praktykami z uczestnikami szkolenia wyposażając przedstawicieli polskich uczelni w narzędzie do tworzenia strategii internacjonalizacji, jej udoskonalenia oraz ewaluacji.

Uczestnikami szkolenia, które odbyło się w Google Campus Warsaw, byli prorektorzy ds. międzynarodowych, dyrektorzy biur oraz eksperci ds. umiędzynarodowienia i rozwoju. Wprowadzenia do zajęć dokonały: dr Bianka Siwińska, dyrektor Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" i Joanna Domagała, która prowadzi Sekretariat Akademii.

Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie pogłębienia wiedzy na temat kluczowych aspektów umiędzynarodowienia uczelni i profesjonalizacji procesów związanych z tym obszarem. W jej ramach realizowana jest oferta wysokojakościowych szkoleń prowadzonych przez wybitnych międzynarodowych i krajowych trenerów, ekspertów oraz praktyków. Akademia oferuje wiedzę i doświadczenia w zakresie internacjonalizacji dla pracowników uczelni działających na wszystkich poziomach zawansowania, a także tworzy sieć ekspertów - absolwentów Akademii, którzy, jesteśmy o tym przekonani, już wkrótce decydować będą o jakości umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Szczegółowy plan kolejnych szkoleń już wkrótce opublikowany będzie na stronie:
www.studyinpoland.pl/akademia-internacjonalizacji