Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacją studentów z Białorusi do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku - w dniach 15-17 lutego 2018. W 2017 roku na polskich uczelniach studiowało 5119 Białorusinów (rok wcześniej było ich 4615), co stanowi 8% ogólnej liczby studentów zagranicznych w Polsce. Stanowią oni drugą grupę narodowościową (po Ukraińcach) pod względem liczebności.

Dlatego z roku na rok zwiększa się także stoisko narodowe "Study in Poland" na Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Mińsku - ze względu na coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony uczelni polskich, jak i młodych ludzi, rozważających studia za granicą.

Uwaga: w tym roku organizatorzy zapowiedzieli zmianę miejsca targów - zamiast Narodowego Pałacu Sportu jak w poprzednicj dwóch latach, tym razem targi odbędą się w byłym Narodowym Centrum Wystawienniczym pod adresem: 14 Pobediteley av., Minsk, Belarus.

Przypominamy, że od roku działają przepisy, pozwalające na bezwizowy wjazd na Białoruś dla obywateli państw UE, w tym Polski.

Żeby z nich skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

  • Pobyt na terytorium Białorusi nie może przekroczyć 5 dni
  • Przekroczenia granicy Białoruskiej można dokonać wyłącznie przez punkt graniczny na lotnisku w Mińsku
  • Osoba przekraczająca granicę bez wizy powinna posiadać ważny paszport, bilet powrotny (również lotniczy), uwzględniający p.1, ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. euro oraz środki na pokrycie kosztów własnych w trakcie pobytu (równowartość 20 euro na każdy dzień pobytu).

Ze swojej strony sugerujemy również mieć przy sobie wydrukowane potwierdzenie rezerwacji hotelowej.

Osoby, planujące przebywać na terytorium Białorusi dłużej niż 5 dni, nadal zobowiązane są do posiadania odpowiedniej wizy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w targach "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 15 stycznia 2018.

Zgłoszenie udziału

Więcej informacji: www.expoforum.by