Przed 25 laty Politechnika Łódzka była prawdziwym pionierem a jej ówczesny rektor, prof. Jan Krysiński wizjonerem. Teraz wiele polskich uczelni może pochwalić się tym, że kształci w językach obcych ale to  Politechnice Łódzkiej udało się pierwszej nie tylko powołać do życia International Faculty of Engineering (IFE), wydział kształcący na kierunkach technicznych w jęz. angielskim i francuskim ale też stworzyć wokół IFE prawdziwą społeczność absolwentów. Wyrazem przywiązania do swej uczelni i swojego wydziału był udział kilkuset absolwentów w uroczystej Gali IFE 25, która odbyła się na PŁ w końcu października.

Gala miała wyjątkowy charakter, najpierw było oficjalnie, w towarzystwie przedstawicieli miasta, Ambasadora Francji w Polsce Pierre Levy, rektora Pł prof. Sławomira Wiaka, bylych rektorów PŁ, prof. Krysińskiego i prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusza Mężyka, współtwórcy IFE, dr. Tomasz Saryusz-Wolski oraz wielu znakomitych przedstawicieli świata akademickiego, ale potem absolwenci, przypominając sobie studenckie czasy, wzięli się za tańce, przekształcając uroczystość w sympatyczny bal. Innym uczelniom życzyć tylko można tak przywiązanych i wiernych absolwentów.

W trakcie uroczystości wiele osób i organizacji zostało wyróżnionych symboliczną metalową statuetką – motywem IFE. Wśród wyróżnionych organizacji była Fundacja Edukacyjna Perspektywy.