Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę z University of Rome Tor Vergata dotyczącą wspólnej realizacji studiów magisterskich w języku angielskim z zakresu finansów i rachunkowości - Master in Finance and Accounting.

Corocznie na drugi rok studiów w Rzymie będzie mogło wyjechać 3 studentów ALK, a kryteriami zakwalifikowania się do programu będzie wysoka średnia ocen z toku studiów w pierwszym semestrze i zaangażowanie w życie uczelni. Absolwenci programu otrzymają dwa dyplomy: magistra finansów i rachunkowości, wydany przez ALK, oraz dyplom Master in Science in Finance and Banking naszej uczelni partnerskiej.

Master in Finance and Banking jest pełnym dwuletnim programem w języku angielskim, którego celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie finansów. Prowadzący ten program Wydział Ekonomii i Finansów University of Rome Tor Vergata znajduje się w 10% najlepszych wydziałów ekonomicznych na świecie według rankingu RePec/Ideas (maj 2017).

The University of Rome Tor Vergata jest stosunkowo młodym uniwersytetem: powstał w 1982 roku. Został zaprojektowany na wzór kampusów anglosaskich: zajmuje powierzchnię 600 hektarów i mieści ważne instytucje badawcze, takie jak CNR i Włoska Agencja Kosmiczna - ASI.

Misją Uniwersytetu jest kształcenie, prowadzenie badań naukowych oraz wprowadzanie innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych niezbędnych do osiągnięcia prawdziwie zrównoważonego rozwoju zgodnie z przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. celami zrównoważonego rozwoju. Mając to na uwadze, Uniwersytet ściśle współpracuje z państwowymi i prywatnymi instytutami badawczymi, włoskimi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym i organizacjami non-profit.