Aby ułatwić zainteresowanym Uczelniom bardziej elastyczny dobór działań promocyjno-marketingowych oferowanych w ramach programu Study in Poland wprowadzono  cennik uwzględniający możliwość wyboru  niektórych form działalności.

W skład „pakietu podstawowego” obowiązkowego wchodzą wszystkie elementy oferty związane z systemem aktualizowanej na bieżąco profesjonalnej informacji o ofercie Uczelni w języku angielskim (strona internetowa, media społecznościowe, informatory e-book i drukowane).

Inne elementy oferty Study in Poland - Uczelnia może  dobierać zgodnie z przyjętą przez siebie strategią promocyjno-marketingową oraz planowanymi obszarami geograficznymi swoich zainteresowań rekrutacyjno-promocyjnych. Dobór ma charakter opcjonalny.

Szczegóły i cennik Oferty – w poniższym Zleceniu tailor-made

Uwaga: w przypadku braku możliwości bezpiecznego udziału w targach stacjonarnych w 2022/23 roku, wybrane wydarzenia zagraniczne odbędą się online.

W innych przedsięwzięciach programu Study in Poland - takich jak konferencje, szkolenia itp. - uczelnie uczestniczące w programie w ramach zlecenia ryczałtowego i pakietowego będą miały zapewnioną możliwość uczestniczenia na zasadach ulgowych.