Już za trzy miesiące Wrocław stanie się stolicą umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, tu bowiem - w dniach 27-28 stycznia 2022 - odbędzie się, już po raz piętnasty, doroczna konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce". Ogłaszamy konkurs na wystąpienia dla wszystkich, którzy chcą zaprezentować podczas konferencji swoje przemyślenia, osiągnięcia lub projekty. Każdy ma szansę wzbogacić program konferencji, bo pandemia zmieniła tak radykalnie krajobraz umiędzynarodowienia, że trzeba je wspólnie poddać gruntownej analizie i niejako wymyśleć od nowa!

Konferencja organizowana jest wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Zostali zaproszeni na nią członkowie kierownictwa MEiN, dyrektorzy centralnych instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i ambasadorowie krajów będących w centrum zainteresowania polskich uczelni. Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. A wszystko to w niepowtarzalnym klimacie miasta stu mostów czyli Wrocławia.

Rangi wydarzeniu dodaje fakt, że konferencja organizowana jest w połączeniu z posiedzeniem Prezydium KRASP, co gwarantuje błyskawiczny przepływ informacji i idei na temat umiędzynarodowienia, a zarazem przyspiesza wdrożenie najciekawszych pomysłów na uczelniach.

Konferencje z cyklu „Studenci zagraniczni w Polsce” są tradycyjnie miejscem debaty na temat aktualnych wyzwań w zakresie strategii i praktyki internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. W jubileuszowej edycji konferencji będzie takich gorących tematów szczególnie duże, gdyż wiemy już, że pandemia zmieniała tak radykalnie światowy krajobraz umiędzynarodowienia, że trzeba je poddać gruntownej analizie i w dużym stopniu sformatować od nowa. Zapraszamy do tej fascynującej debaty!

Podczas spotkania we Wrocławiu chcemy poruszyć szeroki krąg tematów z zakresu umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, w tym:

 • Czy pandemia doprowadzi do „regionalizacji internacjonalizacji”
 • Best practices w umiędzynarodowieniu realizowanym w systemie zdalnym
 • Strategie umiędzynarodowienia uczelni badawczych
 • Szanse i zagrożenia w konsorcjach „uniwersytetów europejskich”
 • Wyzwania budowy międzynarodowej „visibility” polskich uczelni w czasach COVID-19
 • Kreowanie Polski jako regionalnego „hubu” edukacyjnego i naukowego w zakresie IT
 • Wizy dla obcokrajowców czyli „gordyjski węzeł internacjonalizacji” w Polsce
 • Generalnie: Nowe rynki, nowe narzędzia, nowe idee...

Katalog tematów konferencyjnych jest otwarty. Ostateczny kształt programu zatwierdzi Rada Programowa, kierowana przez prof. Arkadiusza Mężyka, przewodniczącego KRASP, rektora Politechniki Śląskiej. Zgłoszenia dodatkowych tematów – które zostaną ocenione i ew. włączone do programu na zasadach konkursowych – prosimy nadsyłać do Julii Łysik, koordynatorki „Study in Poland”: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorzy przewidują, że w konferencji weźmie udział w formule stacjonarnej ok. 250 osób, w tym rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy ds. współpracy międzynarodowej i promocji polskich uczelni, kadra organizująca wymianę studencką i naukową, a także dbająca o wysoki poziom edukacji w  językach obcych. Zapewniona też będzie transmisja z obrad plenarnych online. Uwaga: wracamy do dobrej tradycji i udział w konferencji będzie odpłatny, również dla osób uczestniczących w formie zdalnej.

W przeddzień konferencji (26 stycznia, w godz. 14:30-18:00) odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, a także szkolenie "Protokół dyplomatyczny i akademicki savoire-vivre". Liczba miejsc ograniczona!

Tradycyjnie, tuż przed uroczystą kolacją wieńczącą pierwszy dzień obrad, odbędzie się po raz 12. Gala Konkursu INTERSTUDENT - na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2022.

A po raz piąty - w obecności członków Prezydium KRASP, gości i uczestników konferencji - wręczone zostaną Nagrody Środowiskowe "Gwiazdy Umiędzynarodowienia". Uhonorują one osoby, które wniosły wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Nagroda przyznana zostanie w siedmiu kategoriach:

 • Gwiazda Zarządzania - Management Star
 • Gwiazda Kształcenia - Teaching Star
 • Gwiazda Marketingu - Marketing Star
 • Gwiazda Badań - Research Star
 • Wschodząca Gwiazda - Rising Star
 • Gwiazda Dyplomacji Publicznej - Public Diplomacy Star

Przyznana zostanie także nagroda specjalna:

 • Wybitna Gwiazda - Distinguished Star

Kandydatów do Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” można zgłaszać do 15 grudnia. Szczegóły już wkrótce na stronie: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

Na zgłoszenia najlepszych „interstudentów” czekamy natomiast do 7 grudnia – poprzez stronę: www.studyinpoland.pl/interstudent (szczegóły już wkrótce)

Na tej konferencji powinni być wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu! Dlatego sugerujemy zablokowanie daty 26-28 stycznia w kalendarzach na rok 2022 już teraz!

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy

Rejestracja na konferencję ruszy 15 listopada poprzez stronę:
www.studyinpoland.pl/konferencja2022

Dodatkowe informacje: Julia Łysik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Linki do poprzednich konferencji:

"Studenci zagraniczni w Polsce 2021", Wrocław, 26-27 kwietnia 2021

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2020", Łódź 27-28 stycznia 2020

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2019", Warszawa 17-18 stycznia 2019

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2018", Gliwice 29-30 stycznia 2018

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2017", Kraków 27-28 lutego 2017