Obchodzący 95-lecie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, w uznaniu wybitnych osiągnięć w naukach ekonomicznych, przyznał tytuł doktora honoris causa profesorowi Grzegorzowi Kołodko, wykładowcy i dyrektorowi Centrum Badawczego TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego.

Uroczystość nadania godności odbyła się podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego na poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie profesor wygłosił wykład inaugurujący „Nieodwracalność globalizacji a przyszłość gospodarcza Polski”.

https://www.kozminski.edu.pl