Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otworzył centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych, czyli pierwszy uniwersytecki Welcome Point. Odbywać się tutaj będzie również cykliczne World Cafe, gdzie będą prowadzone rozmowy o różnorodności kulturowej.

Zaproszonych gości powitali JM Rektor Prof. Celina M. Olszak, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej Prof. Sławomir Smyczek oraz Edyta Lachowicz-Santos, Dyrektor Biura Internacjonalizacji. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście Pan Jerzy Woźniak, wiceprezydent Miasta Katowice, Pani Katarzyna Sośniak, inspektor wojewódzki z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz liczni przedstawiciele mediów, a przede wszystkim polscy i zagraniczni studenci, którzy będą gospodarzami tego wyjątkowego miejsca.

Otwarcie centrum obsługi studentów, doktorantów i kadry z zagranicy, które w myśl powiedzenia "Always welcome" jest miejscem przyjaznym i dostępnym przez cały okres studiów lub zatrudnienia, było relacjonowane na żywo w uczelnianych mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie i Snapchacie.

Welcome Point działa w myśl zasady 4 "I":

  • INFORMACJA
  • INTEGRACJA
  • INTERNACJONALIZACJA
  • I …UŚMIECH

Jest to miejsce, w którym cudzoziemcy mogą szukać INFORMACJI i pomocy w poznaniu regionu i miasta, znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu, nostryfikacji dyplomów itp.

Jest to jednak przede wszystkim miejsce INTEGRACJI studentów i pracowników zagranicznych z całego świata z polskimi studentami i nauczycielami akademickimi. Miejsce, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać przy kawie, szukać przyjaznego towarzystwa, szczególnie wtedy, kiedy mocniej doskwierać zacznie tęsknota za rodzimym krajem.

W tym roku na Uczelni na studia przyjęto ponad 250 studentów z45 krajów z całego świata, w tym 96 z wymiany. Łącznie obecnie na Uczelni studiuje prawie 400 studentów zagranicznych

Welcome Point jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy cenią wartości i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca w środowisku międzynarodowym. W ramach wdrażania jednego z kluczowych priorytetów Strategii Rozwoju Uniwersytetu – INTERNACJONALIZACJA (PH1), w ramach Welcome Point organizowane będę różnego rodzaju wydarzenia - jak Tydzień Integracyjny dla nowo przyjętych studentów zagranicznych, projekty - jak UniBuddy, w ramach którego studenci stają się "aniołami stróżami pierwszaków", czy Wioska Globalna (link).

Odbywać się tutaj będzie również cykliczne World Cafe, gdzie rozmawiać będziemy o sprawach ważnych w kontekście globalnym, m.in. o tolerancji, różnicach kulturowych, zwyczajach i tradycjach charakterystycznych dla danego kraju czy religii. Będzie też okazja do obejrzenia wspólnie wykładów online czy filmów w ramach tzw. watch party.

Welcome Point to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany, miejsce inspirujące do nowych pomysłów, otwarte na nowe inicjatywy, miejsce pełne pozytywnej energii I UŚMIECHU – to Twoje miejsce.

Zapraszamy!

Źródło: https://www.ue.katowice.pl