Już po raz piętnasty, we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zostanie zorganizowana doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”. Wraz z tegorocznym gospodarzem obrad - Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu – 27-28 stycznia 2022 zaprosimy przedstawicieli wszystkich polskich uczelni do miasta stu mostów!

Tradycyjne już od wielu lat doroczne spotkanie wszystkich uczestników i partnerów internacjonalizacji będzie okazją do przeanalizowania stanu i perspektyw umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego w czasach niepewności epidemicznej i transformacji w kierunku  New Normality.

W 2021 roku czternasta edycja konferencji - ze względów epidemicznych - odbywała się online i zebrała przed monitorami ponad 700 osób z całej Polski!
Jak powiedział prof. Jerzy Lis, rektor AGH i przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP - Konferencja stała się ogólnopolską platformą do debaty nad stanem przyszłością internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Pracami Rady Programowej konferencji kieruje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP. Podczas uroczystej Gali wręczymy, po raz piąty, nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia” i po raz 12 uhonorujemy najlepszych studentów zagranicznych w Polsce.

To jest wydarzenie, na którym trzeba być! Warto już teraz wpisać sobie te daty do kalendarza!

Linki do poprzednich edycji konferencji:

„Studenci zagraniczni w Polsce 2021”, Wrocław, 26-27 kwietnia 2021

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2020", Łódź 27-28 stycznia 2020

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2019", Warszawa 17-18 stycznia 2019

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2018", Gliwice 29-30 stycznia 2018

"Studenci Zagraniczni w Polsce 2017", Kraków 27-28 lutego 2017