Dzięki niej każdy student otrzyma cyfrową europejską legitymację studencką, ważną w całej wspólnocie. Aplikacja jest dostępna we wszystkich językach Unii Europejskiej.

Od teraz studenci mogą sprawdzić możliwości studiowania i wybierać docelową uczelnię wśród partnerów ich własnej uczelni, podpisać porozumienie o mobilności online, dowiadywać się o wydarzeniach i uzyskiwać przydatne informacje o docelowej uczelni. Aplikacja, która działa zarówno w systemach Android, jak i iOS umożliwia również kontaktowanie się z innymi studentami. Dzięki niej można też otrzymać europejską legitymację studencką, która zapewnia dostęp do usług, muzeów, zajęć kulturalnych i specjalnych ofert na uczelni przyjmującej i w kraju przyjmującym.

Z komunikatu Komisji Europejskiej wynika, że ponad 4 tysiące uniwersytetów jest obecnie zaangażowanych w sieć Erasmus bez dokumentów papierowych, która umożliwia im bezpieczną wymianę danych i łatwiejszą identyfikację. 

- Dokumenty papierowe należą już do przeszłości. Nowa aplikacja Erasmus+ będzie punktem kompleksowej obsługi dla mobilnych studentów w ramach programu Erasmus+. Posiadanie wszystkich informacji na wyciągnięcie ręki oznacza mniej stresu, mniej czasu poświęcanego na wymogi administracyjne i większą elastyczność - powiedziała europejska komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Marija Gabriel cytowana w komunikacie Komisji Europejskiej, która 30 września 2021 roku otworzy IV Kongres Edukacji. Europejska legitymacja studencka, dostępna za pośrednictwem aplikacji, to ważny krok w kierunku "prawdziwego europejskiego obszaru edukacji". Dzięki niemu nikt nie będzie się czuł wykluczony – wszyscy studenci będą mieli dostęp do tych samych usług, a ich osiągnięcia edukacyjne będą uznawane w taki sam sposób - podkreśliła Marija Gabriel.

Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że od czasu powstania programu Erasmus w 1987 roku wzięło w nim udział 10 mln osób.

Źródło: https://erasmusplus.org.pl