17 czerwca ogłoszona została nowa międzynarodowa deklaracja o wartościach uniwersyteckich „Magna Charta Universitatum 2020”. Stanowi ona kontynuację pierwotnej Magna Charta, przyjętej w roku 1988 w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego uniwersytetu w Europie, pod którą podpisało się ponad 900 uczelni z całego świata, w tym około 30 z Polski. Uznano, że należy na nowo określić podstawowe wartości, jakimi powinny kierować się uczelnie, jak również warunki, w których powinny działać, by móc wartości te realizować.

Podczas ponad trzech dekad, które upłynęły, wiele na świecie się zmieniło - nastąpiły jednocześnie masyfikacja i globalizacja szkolnictwa wyższego, powstały nowe technologie. „Był to dla uczelni czas sukcesów i rozwoju” podkreślił Sibolt Noorda, były rektor Uniwersytetu w Amsterdamie i współtwórca Magna Charta, który jednocześnie dodał, że wobec narastających interwencji w wolności uniwersyteckie „musimy zdecydowanie stać po stronie wolności akademickiej i niepodlegającej negocjacjom autonomii uczelni”.

Ogłoszenie „Magna Charta Universitatum 2020” odbyło się podczas międzynarodowej konferencji online University values and responsibilities: responding to the challenges of the future z udziałem przedstawicieli uczelni z różnych stron świata oraz EUA. Wśród wypowiedzi najczęściej wskazywano na służebną rolę uniwersytetu wobec społeczeństwa, a szczególnie lokalnej społeczności. Ważne też było stwierdzenie, że „uczelnia może funkcjonować tylko we wspólnocie z innymi uczelniami”.

Tekst Magna Charta Universitatum 2020 jest do pobrania w siedmiu językach (ale nie po polsku): MCU 2020 — Observatory Magna Charta Universitatum (magna-charta.org)

Źródło: http://www.magna-charta.org