Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wyraziło głębokie zaniepokojenie aktualną sytuacją na Białorusi związaną z represjami wobec pracowników i studentów białoruskich uczelni.

Dokument do pobrania .pdf

Źródło:  https://www.krasp.org.pl