KE opublikowała europejską tablicę wyników innowacyjności – European Innovation Scoreboard 2021, która pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji stale się poprawiają w całej UE. Polska oceniana jest jako Wschodzący Innowator.

W UE utrzymuje się konwergencja, przy czym kraje osiągające gorsze wyniki rozwijają się szybciej niż kraje osiągające lepsze wyniki, zmniejszając w ten sposób lukę innowacyjną między nimi. Zgodnie z opublikowanym również dzisiaj rankingiem innowacyjności regionów (Regional Innovation Scoreboard – RIS) 2021, tendencja ta dotyczy także innowacji w regionach UE.

W globalnym krajobrazie UE radzi sobie lepiej niż jej konkurenci, tacy jak Chiny, Brazylia, RPA, Rosja i Indie, podczas gdy przewagę nad UE utrzymują Korea Południowa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia. Tegoroczna europejska tablica wyników innowacyjności opiera się na zmienionych ramach, które obejmują nowe wskaźniki dotyczące cyfryzacji i zrównoważenia środowiskowego, dzięki czemu tablica wyników jest bardziej zgodna z priorytetami politycznymi UE.

Na podstawie uzyskanych wyników kraje UE dzielą się na cztery grupy:

  • Innovation leaders,
  • Strong innovators,
  • Moderate innovators
  • Emerging innovators.

Polska w tym roku znalazła się w gronie Emerging innovators (wschodzący innowatorzy). Raport podkreśla, że mocne strony Polski to cyfryzacja, aktywa intelektualne i wykorzystanie technologii informacyjnych. Wśród trzech najlepszych wskaźników znajdują się aplikacje do projektowania, ludność z wyższym wykształceniem oraz technologie związane ze środowiskiem.

Polska ma natomiast ponadprzeciętny udział Non-innovators bez skłonność do innowacji i wykazuje wyniki poniżej średniej wskaźników związanych ze zmianami klimatu.

Liderem innowacji w UE pozostaje Szwecja, za nią plasują się Finlandia, Dania i Belgia, wszystkie z wynikami innowacyjności znacznie powyżej średniej UE.

Średnio wyniki UE w zakresie innowacji wzrosły od 2014 r. o 12,5 punktu procentowego. Najbardziej wzrosły wyniki na Cyprze, w Estonii, Grecji, we Włoszech i na Litwie.

Pięć państw członkowskich odnotowało poprawę wyników o co najmniej 25 punktów procentowych (Cypr, Estonia, Grecja, Włochy i Litwa). Cztery państwa członkowskie odnotowały poprawę wyników o 15–25 punktów procentowych (Belgia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja). W ośmiu państwach członkowskich wyniki poprawiły się o 10–15 punktów procentowych (Austria, Czechy, Niemcy, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska i Hiszpania). Pozostałe 10 państw członkowskich odnotowało poprawę wyników o 10 lub mniej punktów procentowych.

Porównując średnią UE z wybranymi światowymi konkurentami, Korea Południowa jest najbardziej innowacyjnym krajem, osiągając wynik o 36% wyższy od wyniku UE w 2014 r. i o 21% wyższy od UE w 2021 r. W tegorocznym EIS Unia wyprzedza Chiny, Brazylię, RPA, Rosję i Indie, podczas gdy Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają przewagę nad UE.

W okresie od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 225 regionach z 240 regionów. Na przestrzeni czasu nastąpił proces konwergencji wyników regionalnych, przy czym różnice w wynikach między regionami zmniejszały się.

Najbardziej innowacyjnym regionem w Europie jest Sztokholm w Szwecji, następnie Etelä-Suomi w Finlandii i Oberbayern w Niemczech. Hovedstaden w Danii jest na czwartym miejscu, a Zurych w Szwajcarii jest na piątym. W Polsce najbardziej innowacyjnymi regionami są region Warszawski stołeczny (Moderate Innovator) i Małopolska (Moderate Innovator – ).

(Źródło: Komisja Europejska)