Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pokieruje pracami Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Prof. Jerzy Lis z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. Przebył wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego, pracując w AGH od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje, w tym przez ostatnie 4 lata, był prorektorem ds. współpracy. Przez 3 lata pracował także w State University of New York, USA.

W  swojej działalności badawczej prof. J. Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, ze specjalnością materiałów ceramicznych, w tym zwłaszcza: spiekanie tworzyw ceramicznych, ceramikę zawansowaną węglikową i azotkową, specjalne techniki otrzymywania tworzyw zwłaszcza metodę samo rozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej SHS oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej. Jest autorem i współautorem ponad 400 opublikowanych prac w czasopismach zagranicznych i krajowych, zagranicznych i krajowych recenzowanych materiałach konferencyjnych i zeszytach naukowych, w tym 4 książek i monografii, ok. 150 prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Profesor prowadził i prowadzi wykłady z zakresu nauki o materiałach, technologii tworzyw ceramicznych i metod badań materiałów w Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Był zapraszany jako profesor wizytujący oraz do prowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych, m.in. w TU Claustall i TU Muenster (Niemcy), ENSCI (Francja), Uniwersytetach Osaka i Hokkaido (Japonia), Texas University, SUNY Buffalo i SDSMT (USA), British Columbia University (Kanada).

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.

Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.