Brytyjski dziennik „Financial Times” już po raz szesnasty publikuje ranking studiów magisterskich z zarządzania. Wśród 90 uczelni – światowych liderów kształcenia menedżerów, znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego, która w ogólnym zestawieniu jest na 39. miejscu (awans o 3 pozycje w stosunku do ubiegłego roku).

Jednym z głównych wskaźników pozwalającym porównać wartość edukacji menedżerskiej w skali globalnej są zarobki i kariery absolwentów. Osiągnięcia zawodowe osób, które zaledwie 3 lata temu odebrały dyplom Koźmińskiego, pozwoliły autorom rankingu przyznać uczelni 4. miejsce w tej kategorii. Ponadto „FT” ocenia poziom umiędzynarodowienia kierunku, równy udział kobiet i mężczyzn wśród wykładowców i studentów, kwalifikacje kadry dydaktycznej i aktywność uczelni w ramach wymiany międzynarodowej. Analizowane przez „FT” dane pochodzą z dwóch źródeł – od samych uczelni i od absolwentów, którzy ukończyli studia 3 lata wcześniej.

W rankingu „FT” znalazły się wyłącznie kierunki spełniające następujące kryteria: co najmniej roczne studia stacjonarne z zarządzania, minimum 30 absolwentów rocznie i przynajmniej jedna międzynarodowa akredytacja EQUIS lub AACSB. Koźmiński ma obie te akredytacje, studia magisterskie z zarządzania trwają tu 24 miesiące, są na nie przyjmowane osoby po licencjacie.

Niekwestionowanymi zwycięzcami tegorocznego rankingu są szwajcarski Uniwersytet St. Gallen i francuska HEC Paris. Ich pierwsze i drugie miejsce, jakie utrzymują od lat, wydają się niezagrożone. Dalej następują pewne przesunięcia w obrębie najlepszych. W tym roku na liście pojawiło się też kilku debiutantów.

Wieloletnia obecność Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „FT” pozwoliła nam zbudować markę rozpoznawalną w świecie. Jesteśmy chętnie zapraszani do różnego rodzaju międzynarodowych konsorcjów badawczych czy edukacyjnych, staliśmy się pożądaną uczelnią dla licznych studentów z zagranicy i uczelnią pierwszego wyboru dla studentów krajowych. A mając zarówno wymagane akredytacje, jak i dobrą reputację potwierdzoną przez międzynarodowe rankingi, to my możemy wybierać partnerów – mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Takim partnerem jest dla Koźmińskiego m.in. ESCP Business School, najstarsza uczelnia biznesowa na świecie. Ich wspólny program magisterski z zarządzania znalazł się na 6. miejscu w rankingu „FT”. ALK ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 uniwersytetami na świecie. Studenci i pracownicy uczelni biorą aktywny udział w wymianie między tymi jednostkami. Rocznie w wymianie międzynarodowej uczestniczy nawet do tysiąca osób.

Studenci zarządzania mają do wyboru pięć zakresów kształcenia, możliwość uzyskania dwóch dyplomów w ramach programów double degree, jakie realizujemy z czterema zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu nasi studenci mogą sami kształtować własną ścieżkę edukacji i kariery. Chcemy uczyć prawdziwego biznesu, łącząc najwyższe standardy akademickie z praktycznymi umiejętnościami menedżera. Osiągamy to dzięki współpracy z partnerami korporacyjnymi z dużych firm międzynarodowych, m.in. Amazon, Oracle, Accenture, co gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy, a zarazem tworzy platformę dla wymiany doświadczeń. Naszym celem jest wspierać rozwój studentów, rozwijać umiejętności, które będą miały fundamentalne znaczenie w przyszłej karierze zawodowej, uczyć krytycznego myślenia, szybkiej identyfikacji wyzwań oraz efektywnego stosowania narzędzi i technik radzenia sobie z nimi – mówi prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič, dziekan Kolegium Zarządzania.

Kierunek zarządzanie w Koźmińskim ma również najwyższą, wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nauka w ALK w semestrze zimowym będzie prowadzona w systemie zdalnym i hybrydowym ze względu na zagrożenie COVID-19. Studenci i wykładowcy nie mogą się już doczekać powrotu na uczelnię i pełnego udziału w życiu akademickim, jednakże troska o zdrowie i bezpieczeństwo jest priorytetem.

W Akademii Leona Koźmińskiego kształci się obecnie 9 tys. osób, z czego blisko 2 tys. stanowią obcokrajowcy z ponad 70 krajów. Oprócz studiów dyplomowych – licencjackich i magisterskich – studenci mają wyboru około 70 kierunków studiów podyplomowych i MBA. Uczelnia ma własną szkołę doktorską; posiada akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA. Według rankingu „Perspektyw” z 2020 r. jest najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. W 2020 r. otrzymała certyfikat Positive Impact Rating i uzyskała akredytację BSIS potwierdzającą zaangażowanie społeczne i realny wpływ uczelni na jej najbliższe otoczenie.

Ranking FT

Ewa Barlik
rzecznik prasowy