Przepisy umożliwiają obcokrajowcom z krajów UE studiującym w Danii ubieganie się o podstawowe stypendium tego kraju, jakim jest Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dzięki niemu studenci powyżej 20 roku życia otrzymują 6 243 koron miesięcznie (przed opodatkowaniem) i mogą pokryć podstawowe koszty utrzymania.

Obywatele krajów UE, a także Szwajcarii i Norwegii, są również uprawnieni do ubiegania się o SU zgodnie z orzeczeniem UE z 2013 roku, które stanowi, że muszą być traktowani tak samo, jak obywatele Danii w odniesieniu do SU, pod warunkiem, że pracują 10-12 godzin tygodniowo podczas studiów. Od czasu tego orzeczenia liczba studentów zagranicznych otrzymujących SU w Danii wzrosła z 5 100 w 2014 roku do 11 900 w 2019 roku.

Dzieje się tak pomimo reformy SU w 2013 roku, kiedy większość parlamentarna zgodziła się, że roczne wydatki na SU dla obcokrajowców nie mogą „znacząco przekraczać” 442 mln koron. W rzeczywistości państwo duńskie wydało 513 milionów koron na SU dla studentów zagranicznych w 2018 roku, a kwota ta wzrosła do 520 milionów koron w 2019 roku.

Zagraniczni studenci przebywający w Danii, którzy kwalifikują się do SU, również mogą skorzystać z państwowego kredytu studenckiego (SU-lån). Państwo ma trudności z odzyskaniem dużych kwot pożyczonych zagranicznym studentom, którzy opuszczają kraj po ukończeniu studiów.

Z analizy wynika, że ​​zagraniczni absolwenci duńskich uniwersytetów wnoszą do gospodarki kraju średnio 779 000 koron. Mimo to konserwatywne partie wyraziły sprzeciw wobec obecnego poziomu wydatków SU. Zapowiedziały, że ​​poproszą rząd o przedstawienie, w jaki sposób zamierza on zapobiec dalszym wydatkom na SU dla studentów zagranicznych. Z kolei obecna minister edukacji, Ane Halsboe-Jørgensen, określiła studentów zagranicznych „korzyścią dla Danii”.

Opr. MTA

Źródło: https://www.thelocal.dk